Nieuws Actueel

De rijken worden steeds rijker

Bas van Bavel 18 december 2015

Inkomensongelijkheidvermogenarbeidbelastpiketty1065

Vorig jaar, in de aanloop naar de Piketty-hype, meldde de WRR-verkenning Hoe ongelijk is Nederland? dat de vermogensongelijkheid juist ook in Nederland groot is, en dat hier 1 procent van de huishoudens over bijna een kwart van de private rijkdom beschikt.

De reacties waren toen tamelijk fel. Deels waren ze geschokt en deels ongelovig, omdat men zich deze mate van ongelijkheid in Nederland niet kon voorstellen. Inmiddels, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS, is het aandeel van de rijkste 1 procent twee jaar achter elkaar nog verder gegroeid, en nadert dit aandeel nu drie-tiende van de totale rijkdom. En de allerrijkste 0,1 procent van de huishoudens bezit nu meer dan eentiende van de totale private rijkdom.

De rijkdom van de meestvermogenden is zeer snel gegroeid. Twee jaar op rij nam hun bezit met zo'n 10 procent toe. De rijkste 7.500 huishoudens bezitten nu 129 miljard tegenover 108 miljard twee jaar geleden. Omdat het bezit van de rest van de bevolking niet toenam, groeide het aandeel van de meest vermogenden sterk.

Onder in de verdeling zien we een zeer grote groep huishoudens met meer schulden dan bezittingen. Ondanks de stabilisatie of het voorzichtig herstel van de huizenprijzen beslaat die groep in 2014 net als in 2013 zo'n 15 procent van de huishoudens, tegenover 11 procent in 2012.

Lees verder op Volkskrant.nl