Nieuws Actueel

Ontmanteling rechtbank Almelo: 'Schade voor de regio 37 miljoen'

Van onze redactie 8 oktober 2015

Rechtbankalmelo lennekelingmont

Ook in het geval van vijf andere bedreigde rechtbanken is er geen onderliggende analyse. De beoogde structurele besparing door de rechtbank Almelo te ontmantelen bedraagt 3 miljoen euro (2 miljoen huurwinst en 1 miljoen vermindering exploitatielasten).WobDat blijkt uit stukken waarover De Twentsche Courant Tubantia beschikt na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij de Raad voor de Rechtspraak.DetailgegevensDat de financiële analyse nog niet bestaat heeft volgens de raad te maken met het feit dat er te weinig detailgegevens over de te huisvesten medewerkers bekend zijn. Dat er voor Almelo geen businessplan bestaat verbaast burgemeester Jon Hermans van Almelo niet. „Het sluit aan bij het beeld dat het plan niet is onderbouwd en dat er maar wat is gehusseld met cijfers.”Sociaaleconomische effectenHermans presenteerde woensdag een studie van onderzoeksbureau Ecorys naar de sociaaleconomische effecten van de ontmanteling van de rechtbank Almelo voor Twente. Het onderzoek wijst uit dat de regio rekening moet houden met het verlies van 450 directe en indirecte banen. De totale maatschapelijke schade bedraagt 37 miljoen euro door bijvoorbeeld koopkrachtverlies.JuridischDe juridische sector lijdt bijna 7 miljoen schade door onder meer hogere reiskosten. „Dat is een hoge prijs voor het verlies van een fundamenteel recht: de toegankelijkheid van de rechtspraak. Het staat niet in verhouding tot de paar miljoen die worden bespaard door Almelo terug te brengen tot een kanton-plusrechtbank”, zegt Hermans, die de effecten vandaag zal inbrengen tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

Foto: Lenneke Lingmont