Nieuws Actueel

Ontslag om 8 euro

Rik Nizet 1 april 2014

Een medewerker van een parkeergarage neemt 8 euro cash aan van een klant, in plaats van hem in de automaat te laten betalen. Dat is in strijd met de bedrijfsregels. De werkgever kent geen pardon en ontslaat de medewerker op staande voet, ondanks een onberispelijke staat van dienst van 12 jaar. De zaak belandt voor het Gerechtshof. Wat zegt het Hof? De werknemer werkt sinds 2001 als ‘parking host’ in een parkeergarage van Q-Park in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer. De parking hosts beheren de garage en houden hem operationeel. Ze werken vanuit een afgescheiden ruimte die ‘de loge’ wordt genoemd. Ze werken vaak alleen en hebben veel vrijheid. ParkeerkaartGebruikers van de garage krijgen bij het binnenrijden een parkeerkaart. Hiermee kunnen zij bij de loge chipkaarten afhalen die recht geven op gratis openbaar vervoer in Amsterdam. Als gebruikers bij de loge een gebruikte OV-chipkaart laten zien, krijgen ze korting in de parkeergarage. Zonder korting betaalt de gebruiker 12 euro per dag, met korting 8 euro. Voor het uitrijden van de parkeergarage moeten de gebruikers betalen in de betaalautomaat. In de garage hangen videocamera’s die opnamen maken van wat er gebeurt. ContantOp 1 januari 2013 staat een van de twee uitritten van de garage open. Twee gebruikers melden op 2 januari aan de eigenaar van de parkeergarage dat zij meerdere betalingen contant aan de parking host hebben gedaan, waaronder een op 1 januari 2013. De eigenaar stelt een onderzoek in. Op camerabeelden van 1 januari is te zien dat een parking host een contante betaling aanneemt van een gebruiker en dit bedrag bij zich steekt. De betaling wordt door de parking host niet in het elektronische logboek vastgelegd.

Op staande voetOp 9 januari confronteert de werkgever de parking host in een gesprek met de resultaten van het onderzoek, waarbij hij hem de video-opnamen toont. De parking host ontkent contant geld te hebben aangenomen. Daarop ontslaat de werkgever hem op staande voet wegens dringende reden. VerduisteringDe werkgever bevestigt dit op 11 januari per brief. Daarin staat als reden “dat u zich schuldig heeft gemaakt aan verduistering van aan Q-Park toebehorende gelden en daarbij de Q-Park procedure heeft overtreden”, wat voor de werkgever “volstrekt onaanvaardbaar” is en reden om “definitief elk vertrouwen in een verdere samenwerking met u te hebben verloren”.Hoger beroepVolgens de werknemer is de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig geëindigd, omdat een dringende reden ontbreekt. De werkgever komt echter niet op zijn besluit terug. In kort geding stelt de kantonrechter de werkgever in het gelijk, waarop de werknemer in hoger beroep gaat.DirectOntslag op staande voet moet onverwijld worden gegeven. De werknemer stelt dat hij niet in het gesprek van 9 januari is ontslagen, maar per brief van 11 januari. Deze ontslagdatum, 10 dagen na de gebeurtenis, voldoet volgens de werknemer niet aan de eis van onverwijldheid. Het Hof oordeelt dat de werkgever er niet op basis van de melding door gebruikers van 2 januari van uit mag gaan dat de werknemer het bedrag heeft verduisterd. Als goed werkgever moet hij daar eerst onderzoek naar doen. Dit heeft hij voortvarend ter hand genomen. Het ontslag, ook als dat op 11 januari zou zijn gegeven, is in dit geval nog steeds ‘onverwijld’ gegeven. Volgens het Hof is duidelijk dat de werknemer het bedrag van 8 euro contant heeft aangenomen en dat hij dit bedrag niet opnam in het elektronische dagboek. Er is niet gebleken dat er, zoals de werknemer stelt, een storing van het systeem was waardoor er met contanten moest worden betaald. De stelling van de werknemer dat hij het geld in een envelop in het postvakje van zijn leidinggevende bezorgde, vindt het Hof niet geloofwaardig, ook al omdat de werknemer in eerste instantie ontkende het geld te hebben aangenomen. De leidinggevende leegt zijn postvak regelmatig en trof daar pas op 10 januari, dus nadat de videobeelden aan de werknemer waren getoond, een envelop met 8 euro aan. Lees verder.