Nieuws Actueel

Ontslag om overgewicht mag niet

Martijn Vervest 22 juli 2014

Werkgevers die medewerkers met extreem overgewicht willen ontslaan, moeten voorzichtig zijn. Mogelijk maken ze zich schuldig aan discriminatie. Morbide obesitas moet worden beschouwd als een handicap. En gehandicapten hebben recht extra bescherming tegen ontslag.Oppas woog 160 kiloZo luidt een advies dat de advocaat-generaal Niilo Jääskinen aan het Europees Hof van Justitie heeft gegeven en waar de NRC over schrijft. In veel gevallen worden dergelijke adviezen door het Hof overgenomen. De zaak begon toen een Deen, Karsten Kaltoft, zich niet wilde neerleggen bij zijn ontslag en zijn werkgever aanklaagde. Kaltoft, die altijd meer dan 160 kilo heeft gewogen, werkte al vijftien jaar als kinderoppas voor de gemeente in Billund.Deense rechter kwam er niet uitOmdat er niet genoeg kinderen meer waren die een oppas nodig hadden, wilde de gemeente van de man af. Die geloofde niet dat boventalligheid de werkelijke reden was en meende dat zijn gewicht een doorslaggevende rol had gespeeld. De Deense rechter kwam er niet uit of discriminatie op basis van gewicht verboden was. Daarop legde hij het voor aan Europees Hof van Justitie.Geen discriminatie, wel handicapVolgens advocaat-generaal Niilo Jääskinen is discriminatie op grond van overgewicht niet verboden. Maar zware obesitas kan volgens hem wel worden beschouwd als een handicap. Bij overgewicht zou de grens moeten liggen bij een BMI (verhouding tussen lengte en gewicht) van 40. De manier waarop die handicap is ontstaan, door eigen schuld of niet, doet er dan niet toe. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor iemand die door roekeloos gedrag een ongeluk krijgt en een been moet missen. Het gaat er om dat normaal deelnemen aan het beroepsleven duidelijk verhinderd wordt.Bescherming gehandicapteVan een medewerker met een handicap mogen niet dezelfde lichamelijke prestaties geëist worden als iemand zonder beperking. Dat geldt zowel voor echt functiegebonden taken als overige aspecten die horen bij het hebben van een baan, zo zeggen de EU-regels. Door extreme zwaarlijvigheid te typeren als handicap worden obese medewerkers dus beter beschermd.Lees verder