Nieuws Actueel

Ontslag volgens de nieuwe regels

Martijn Vervest 20 januari 2015

Omdat een werknemer een andere baan heeft, omdat het bedrijf zich moet aanpassen aan de markt of omdat een werknemer ziek is of niet goed functioneert. Door de verschillende mogelijkheden die er zijn, weten ondernemers niet altijd wat juridisch gezien de juiste weg en procedure is. Of hoe het dan werkt vanaf 1 januari 2015, na de eerste wijzigingen in het arbeidsrecht. Deze vormen van ontslag zijn conform deze nieuwe wetgeving: 1) Einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomstEen tijdelijk contract eindigde tot 31 december 2014 nog automatisch. Vanaf 1 januari 2015 moet je ook een tijdelijk contract van 6 maanden of langer aanzeggen. Dit betekent dat een maand voor de einddatum je moet laten weten of het contract verlengd wordt of niet. Bij verlenging dien je aan te geven onder welke voorwaarden dit geschiedt. Doe je dit niet tijdig, dan ben je een boete verschuldigd.2) Ontslag met wederzijds goedvindenAls werkgever kun je voorstellen een contract te beëindigen in onderling overleg. Vroeger kreeg de werknemer geen uitkering als hij instemde met zo’n ontslagvoorstel, nu ligt dat een stuk genuanceerder. Als duidelijk is dat de werknemer geen verwijt te maken valt, komt zijn WW-uitkering niet altijd in gevaar. Het is wel raadzaam een jurist te vragen die kan bepalen wat je in zo’n beëindigingsovereenkomst moet zetten. 3) Ontslag op staande voetSoms is er een reden om een werknemer per direct op straat te zetten. Zo’n ontslag moet meteen ingaan en medegedeeld worden. Soms is eerst onderzoek nodig en kan de ontslagaanzegging wachten tot het onderzoek voortvarend is afgerond. 4) Ontbinding via de kantonrechterAls werkgever kun je ook aan de rechter vragen om een arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden. Dat kan bijvoorbeeld bij disfunctioneren of als het bedrijf structureel minder werk heeft en te veel personeel. De rechter kan de werknemer een ontslagvergoeding toekennen op basis van de kantonrechtersformule die je als werkgever moet betalen. Overigens gaan deze regels veranderen zodra het tweede deel van de WWZ van kracht wordt op 1 juli 2015 . 5) Ontslag met toestemming van het UWVEen andere weg is een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Dat kan onder andere om bedrijfseconomische redenen, vanwege onvoldoende functioneren of als de werknemer al twee jaar ziek is. Bij een ontslag via deze weg krijgt de werknemer geen ontslagvergoeding. Ook deze regels gaan wijzigen per 1 juli 2015.