Nieuws Actueel

Onvrede bij Marktbond over toewijzingsbeleid voor toekomstige marktplaatsen

Van onze redactie 2 juli 2015

Markt thinkstock

'We vinden het onverteerbaar om vast te moeten stellen dat de gevestigde ondernemer gaat bepalen of er ook nog economische ruimte is voor de ambulante ondernemer', schrijft de voorzitter van de Marktbond, Henk Achterhuis.KapvergunningDe onvrede van de marktkooplui is gericht op het zogenoemde dereguleringsbeleid van de gemeente Enschede. De gemeente wil op initiatief van wethouder Hans van Agteren de vergunningverlening vereenvoudigen. Het liefst zelfs vergunningen schrappen. Maar dat blijkt meer voeten in de aarde te hebben dan gedacht. De kapvergunning is er een van. Het plan is opgevat om bomen met een omtrek minder dan een meter vogelvrij te verklaren. Die mogen zonder vergunning gekapt worden als de eigenaar daar behoefte aan heeft. Voor bomen met een grotere omvang is er een meldingsplicht. En dan is er nog een lijst met beschermde bomen: alleen voor die exemplaren is een kapvergunning vereist.Standhoudervergunning Een andere, iets minder in het oog springende vergunning is die voor standhouders in de ambulante handel. Die moet verdwijnen, vindt Van Agteren. Hij wil geen bemoeienis meer over welke ondernemer waar met zijn kraam mag staan. Dat moeten de winkeliersverenigingen of in het geval van de binnenstad de Federatie voor Centrum Ondernemers maar regelen.‘Bedreigd’De Marktbond is mordicus tegen. Voorzitter Henk Achterhuis stuurde deze week een brief op poten naar het gemeentebestuur. 'De ambulante ondernemers voelen zich ernstig bedreigd door uw voorgenomen besluit.' Achterhuis stelt ook meteen daarna dat de Marktbond zijn eigen zaakjes wil regelen. " Er is anders geen sprake van consistent beleid, omdat de verzelfstandigde dinsdagmarkt door de ondernemers zelf wordt gerund."Achterhuis pleitte deze week bij wethouder Van Agteren om af te zien van de ingezette koers. Of in elk geval nog geen besluiten te nemen over deze vorm van regulering omdat eerst ervaring opgedaan moet worden met het verzelfstandigen van markten. Die ervaring is volgens hem nodig om tot een goed afgewogen besluit te komen.

Foto: Thinkstock