Nieuws Actueel

'Onze kinderen zijn slecht behandeld op school'

Van onze redactie 16 oktober 2015

Image 5346168

Verdrietig en woedend zijn ze, Souhaila, Saïda, Huyla en S. (die uit angst voor de schoolleiding alleen met een initiaal in de krant wil). De vrouwen zeggen dat hun kinderen, die inmiddels op een andere school zitten, 'kapot zijn gemaakt' op obs De Vijver. Leerkrachten en de directie van de Daltonschool in de Haagse vinexwijk zouden deze leerlingen bewust lager hebben beoordeeld dan autochtone klasgenootjes, buitenproportioneel hard hebben gestraft en hen stoornissen hebben aangepraat die ze niet hebben. Daarnaast zouden enkele leerkrachten zich schuldig maken aan haat zaaien tegen moslims. Na de aanslag op het satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs zou een juf ten overstaan van een volle klas aan één van hun kinderen hebben gevraagd: 'Ga je ons nu ook onthoofden?' De vier geëmotioneerde moeders doen hun verhaal uitgebreid in deze krant, twee van hen hebben een advocaat in de arm genomen. Zij willen de school aanklagen voor onder meer psychische en mentale mishandeling van hun kinderen. Ze hebben daarvan ook melding gedaan bij de Onderwijsgeschillencommissie en Onderwijsinspectie. De vrouwen zeggen meer ouders te kennen met soortgelijke ervaringen op De Vijver, maar die zouden zich vanwege slechte beheersing van de Nederlandse taal niet durven uitspreken. De moslima's die zich wél melden zijn welbespraakt, mondig en weten alle instanties waar ze zich kunnen beklagen blind te vinden. Geschokt ­­Het bestuur van De Haagse Scholen, de koepel met 45 basisscholen waaronder ook De Vijver valt, is geschokt door de aantijgingen. ,,In de tien jaar dat ik hier bestuurder ben, is er nog nooit een klacht in behandeling genomen die ging over discriminatie,'' verzekert bestuursvoorzitter Wiely Hendricks. ,,Discriminatie op grond van ras of geloofsovertuiging tolereren wij absoluut niet. Het zou een hele serieuze zaak zijn als dit werkelijk zou spelen.'' De Haagse Scholen was nota bene één van de scholenkoepels die voorstelde Zwarte Piet op alle Haagse basisscholen in de ban te doen, vanwege 'discriminatoire kenmerken'. Hendricks verzekert dat er binnen zijn organisatie geen plek is voor leerkrachten die discrimineren. Dat geldt ook voor leraren die kinderen zouden mishandelen. ,,Maar ik heb op dit moment geen reden om te denken dat dit werkelijk is gebeurd op De Vijver. Ik hoor de meeste beschuldigingen van deze moeders voor het eerst.''

De vier moeders vinden dat heel raar, want volgens hen hebben zij hun zorgen wel degelijk meermaals geuit bij de directrice van de school. Die zijn kennelijk niet bij het hoogste bestuur terecht gekomen, want dat laat weten alleen bekend te zijn met de klachten van Saïda en Souhaila. ,,En voor zover ik weet is de eerste zaak afgehandeld,'' laat bovenschoolse directeur Theo Kosterink weten. Voor Saïda is de zaak echter hélemaal niet gesloten. Haar zoontje zou nog steeds een trauma hebben van zijn jaartje kleuterklas op De Vijver. Hij zou er mentaal mishandeld en onterecht hard gestraft zijn. ,,Als hij in de buurt komt van de school, krijgt hij acuut buikpijn. Voor de school is het boek misschien dicht, maar voor ons absoluut niet.'' De zaak van de andere moeder, Souhaila staat nog heel vers in het geheugen van Kosterink. ,,Voor de duidelijkheid: Haar klacht ging ook níet over discriminatie. Die ging over het feit dat de cijfers in het rapport van haar dochter een onjuiste weergave waren van haar prestaties. Daarin hebben we haar ook deels gelijk gegeven.'' De school erkent dat er iets mis is gegaan in het omrekenen van toetsgegevens naar rapportcijfers. ,,Het komt erop neer dat deze leerling lager is beoordeeld dan zou moeten,'' zegt Kosterink. Dat kan volgens hem op alle scholen wel eens voorkomen. Volgens de van oorsprong Marokkaanse Souhaila is het echter géén toeval dat het net bij haar kind gebeurt. ,,Ze benadeelden mijn kinderen altijd, vooral een bepaalde juf had iets tegen ons.'' Toegangsverbod De spanningen tussen Souhaila en deze bewuste leerkracht zijn inmiddels zo hoog opgelopen, dat De Haagse Scholen de moeder een toegangsverbod heeft opgelegd voor álle scholen die onder de koepel vallen. ,,Ze heeft de leerkracht zodanig toegesproken dat deze zich ernstig bedreigd voelde,'' zegt Kosterink. ,,Daarop is aangifte gedaan bij de politie. Die heeft de zaak inmiddels overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Dat wil wat zeggen.'' Hij en Hendricks staan pal achter de aangifte. ,,Het is buitenproportioneel wat deze moeder heeft gedaan. Zeker na de recente mishandeling van een leerkracht op de Annie M.G. Schmidt, ook een school van ons, moeten wij dit soort bedreigingen uiterst serieus nemen,'' zegt Hendricks. Souhaila erkent een 'pittig gesprek' te hebben gehad met de leerkracht. ,,Maar ik heb niemand bedreigd.'' Terwijl het OM zich buigt over de aangifte tegen Souhaila, behandelt de Stichting Onderwijsgeschillen haar klachten over de school. Die gaan over mentale en geestelijke mishandeling van haar kinderen en het bewust benadelen van deze leerlingen. ,,Het is aan de rechter om te bepalen of er sprake is van discriminatie,'' zegt de moeder. De datum voor de inhoudelijke behandeling van de zaak bij de geschillencommissie is na maanden nog steeds niet geprikt. Volgens directeur Kosterink verloopt het proces zo traag, omdat de moeder telkens afspraken afzegt en de benodigde documentatie niet aanlevert. ,,Deze mevrouw heeft onlangs opnieuw uitstel aangevraagd en gekregen. Dat helpt niet bij het oplossen van de klachten.'' Volgens Souhaila heeft haar advocaat inderdaad om uitstel gevraagd, maar niet om de zaak te traineren. ,,Maar in verband met de grote hoeveelheid stukken, die eerst goed doorgenomen moeten worden.'' Haar advocaat wil in de zaak van zijn cliënt ook andere moeders als getuigen oproepen. OnacceptabelDe vier moeders hebben inmiddels ook hulp ingeroepen van raadslid Arnoud van Doorn van de Haagse moslimpartij Partij van de Eenheid. Die neemt de zaak hoog op. ,,Het is onacceptabel dat er zo met bepaalde groepen wordt omgegaan. Hier ligt een taak voor het Ministerie van onderwijs.'' Hij vreest dat dit slechts het topje van de ijsberg is. ,,Ouders die de taal niet goed machtig zijn en hun rechten niet kennen, melden zich niet. Zeker als hun kind nog op de school zit, zijn ze bang voor represailles. De dames die zich nu wel uitspreken, zijn een goed voorbeeld van hoe je voor jezelf moet opkomen.'' Wiely Hendricks ziet dat anders. ,,Ik ben bang dat één ontevreden mevrouw de andere ouders voor haar karretje spant om haar gelijk te halen,'' zegt hij. ,,Maar als er ouders zijn die zich echt slecht behandeld voelen door onze school, meld je alsjeblieft bij ons. Dan nemen wij onze verantwoordelijkheid.''