Nieuws Actueel

'Ook Bangladesh is interessant'

Bram de Vrind 9 december 2014

Het Nederlandse bedrijfsleven doet er verstandig aan het komende jaar landen als Bangladesh, Chili of Kazachstan in de gaten te houden. Dat stelde ABN AMRO dinsdag bij de presentatie van de Top-16 van veelbelovende markten in 2015.

Kansen in Bangladesh

Volgens de bank presteren de zestien landen op verschillende terreinen beter dan bijvoorbeeld de zogeheten BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China), belangrijke afzetmarkten die toch wel 'een deel van hun glans hebben verloren'. ABN verwacht dat het economisch zwaartepunt steeds verder zal verschuiven van de BRIC-landen naar opkomende markten waartoe de selectie van zestien behoort.

De bank heeft de zestien landen verdeeld in twee groepen. De ene groep bestaat uit landen met enige omvang die in de afgelopen tien jaar een gemiddelde groei kenden van minimaal 5 procent. Dat percentage is ook de komende twee jaar waarschijnlijk, zo denkt ABN. Tot deze groep behoren Bangladesh, Indonesië, Filipijnen, Maleisië, Vietnam, Angola, Kazachstan, Nigeria en Peru.

De andere groep bestaat uit landen met een iets minder sterke groei. Maar door hun omvang en relatief grote welvaart zijn ze evenwel interessant als afzetmarkt. ABN AMRO schaart Chili, Colombia, Mexico, Polen, Thailand, Turkije en Zuid-Korea onder deze noemer.

De bank erkent dat het niet vanzelfsprekend is om te investeren, beleggen of zakendoen in veel van deze landen, onder meer vanwege bureaucratie en corruptie. Ook zijn de BRIC-landen nog altijd een 'waardevolle categorie'.