Nieuws Actueel

Oorlog ANBO-leden en directeur duurt onverminderd voort

Van onze redactie 20 oktober 2015

Image 5354914

Afgelopen zomer stemde de ledenraad in met die statutenwijziging. Nu er hooglopende ruzie is in de ouderbond tussen directeur Den Haan en de leden, proberen kritische leden de ledenraad weer op sterkte te krijgen om tegenwicht te bieden aan het beleid. Den Haan zei in deze krant dat de statuten zijn gewijzigd om ruziezoekers op de kieslijst te weren. De ledenraad telt nog maar 15 leden, terwijl er eigenlijk 25 in mogen. De ANBO heeft 173.000 leden. Volgens de 67 afdelingen was de notaris die de wijziging doorvoerde niet goed geïnformeerd over de voorwaarden. De afdelingen waren niet op de hoogte gesteld van de plannen, hetgeen wel statutair verplicht is. Zij eisen dat de ledenraad het besluit terugdraait, anders volgt een gang naar de rechter. VerzoekVivian Boelen, de voorzitter van de ledenraad, zegt dat er nog moet worden overlegd met Den Haan of het verzoek wordt geagendeerd. Directeur Den Haan wordt verweten 'dictatoriaal' te regeren over de vereniging ANBO. Vorige maand ontplofte de bond toen zij alle bankrekeningen van de afdelingen blokkeerde en het tegoed van 3,4 miljoen euro naar het hoofdkantoor overmaakte. Sindsdien regent het opzeggingen bij de ANBO. Tientallen afdelingsbesturen zijn uit protest opgestapt. VervangingDe twee vrouwen, Wil Legemaat en Cécile Fenijn, die het verzoek indienen bij de ledenraad om de statutenwijziging terug te draaien, houden er rekening mee dat zij worden geroyeerd door ANBO-directeur Den Haan. ,,Dan staan anderen klaar om het stokje over te nemen." Anderen vrezen dat alle 67 kritische afdelingsbesturen uit de vereniging worden gegooid. De directeur, in de wandelgangen 'mevrouw Poetin' genoemd, weigert te praten met de twee vrouwen. In een brief aan Legemaat verwijten Den Haan en de Raad van Toezicht haar dat zij correspondeert met afdelingsbesturen van de ANBO, met de pers heeft gesproken en negatief twittert over ANBO. Haar gedrag is een 'openlijke aanval' op het besluitvormingsproces binnen de ANBO, stelt de directeur.