Nieuws Actueel

Openstaande factuur nekt ondernemer

Caroline Spilt 6 maart 2015

Aanmaning

Slechts 14 procent van de kleine ondernemers krijgt altijd op tijd betaald. Bij een overgrote meerderheid van 86 procent staan er nog facturen open na de vervaldatum. Gemiddeld staat er per ondernemer 35.000 euro aan onbetaalde rekeningen open. Dat blijkt uit onderzoek van OpenCompanies. De wet die tijdige betaling sinds 2013 verplicht stelt, faalt zo bij kleine bedrijven, terwijl die juist voor hen bedoeld is.

Op tijd de rekening betaald krijgen blijft een probleem voor de ZZP’ers en kleine ondernemers in ons land. Graydon-dochter OpenCompanies deed er onderzoek naar onder kleine ondernemingen tot 10 werknemers. In totaal heeft Nederland 1,2 miljoen van deze ondernemingen. Deze hebben gezamenlijk tenminste 720 miljoen euro aan te laat betaalde rekeningen openstaan, berekenden de onderzoekers. “Zeer nadelig voor de Nederlandse economie”, stellen zij, “maar ook een duidelijk signaal dat de huidige wetgeving faalt.” Minder liquiditeitVeel ZZP’ers en kleine ondernemingen laten niet enkel veel euro’s liggen, maar lopen ook financiële risico’s door verminderde liquiditeit. Kleine bedrijven lopen daarbij relatief een groter risico op late betalingen dan de grotere bedrijven. De kosten voor kleine bedrijven om debiteuren na te jagen, zijn bovendien vaak hoger dan voor grote bedrijven, die door hun schaalvoordeel op dit vlak vaak efficiënter kunnen opereren.Bijlenen “Dat in Nederland kleine ondernemers en ZZP’ers veel te laat of soms zelfs helemaal niét betaald worden, is een ernstig probleem,” stelt Willemijn Welten, manager van OpenCompanies. “Indien je je rekening pas na 45 dagen in plaats van na de afgesproken 14 dagen betaald krijgt, scheelt dat gewoon veel geld. De gevolgen van liquiditeitsproblemen kunnen voor ondernemers verstrekkend zijn. Deze variëren van het bijlenen van geld om operationeel te blijven tot problemen met de aflossing van leningen, betaling van personeel en het moeilijker kunnen verwerken van grote orders. Achterstallige facturen kunnen dus voor een flinke kostenpost zorgen. Daarnaast zorgen opdrachtgevers die op tijd betalen voor een betere cashflow en dus voor een bevordering van de handel en de economie.”

Meer onderzoeksresultaten: - Slechts 14 procent van de respondenten nooit te laat betaald krijgt; - 43 procent van de ondervraagden in maximaal 10 procent van de gevallen actief achter onbetaalde facturen aan moet gaan; - Nog eens 22 procent dit in 10 tot 25 procent van de gevallen moet doen.Nieuwe wetDe uitkomsten van het onderzoek zijn opvallend te noemen, omdat in Nederland sinds 16 maart 2013 de nieuwe Wet Betalingstermijnen van kracht is. Deze wet schrijft maximale betalingstermijnen voor waarvan slechts bij uitzondering mag worden afgeweken. De resultaten van het onderzoek wijzen er echter op dat de nieuwe wet vooralsnog weinig effect lijkt te hebben en er niet in slaagt om de werkkapitaalpositie van organisaties te verbeteren. Sterker nog, de uitzondering lijkt eerder de regel. ‘Overheid moet wetgeving strikt toepassen’ZZP'ers en kleine ondernemingen kunnen vaak niet anders dan de betaaltermijn van de opdrachtgever accepteren. Opdrachtgevers liggen tenslotte niet voor het oprapen en wanneer ondernemers bezwaar maken tegen betalingstermijnen, dan is een nieuwe uitvoerder zo gevonden. OpenCompanies vindt daarom dat de overheid met alle Nederlandse bedrijven af moet spreken dat betalingen binnen 30 dagen na de werkzaamheden worden voldaan. Welten zegt hierover: “Wanneer de overheid de wetgeving strikter toepast en de termijn beperkt tot 30 dagen, draaien de kleine ondernemers niet op voor de rente van de grotere spelers in de markt. Door de verbeterde cashflow die dan ontstaat stimuleren we bovendien met zijn allen de economie. Daarom hebben wij een petitie geïnitieerd onder ZZP’ers en kleine ondernemers, om deze oproep te ondersteunen en een maximum aan de betaaltermijn af te dwingen.”

Lees het hele artikel op BC.nl