Nieuws Actueel

Opkomende economieën verpesten handel

Bram de Vrind 23 mei 2014

De omvang van de internationale handel is in maart opnieuw gekrompen. Dat meldde het Centraal Planbureau (CPB) vrijdag op basis van zijn eigen wereldhandelsmonitor.De totale internationale import en export nam in maart met 0,5 procent af ten opzichte van de voorgaande maand. Die krimp volgde op een afname met 0,7 procent in februari. Gemiddeld werd de wereldhandel in het eerste kwartaal 0,8 procent kleiner.

Opkomende economieënDe achteruitgang komt vooral door opkomende economieën, die zowel de import als de export in maart zagen dalen. In de geïndustrialiseerde landen lag de export lager dan in februari, terwijl de import van vooral de Verenigde Staten en Japan toenam.

Stijgende lijnGedurende het eerste kwartaal minderde de internationale handel in alle regio's vaart, stelde het CPB. In de VS en de opkomende Aziatische economieën gold dat zowel voor de import als de export. De export van landen in Midden- en Oost-Europa toonde wel een stijgende lijn.

Eindelijk groeiDe industriële productie groeide in maart wereldwijd met 0,3 procent ten opzichte van een maand eerder. Die toename volgde op een stabilisering in februari. In het eerste kwartaal groeide de productie gemiddeld met 0,8 procent, wat een fractie meer is dan het langjarig gemiddelde.