Nieuws Actueel

Opmars groene stroom gestopt

Rik Nizet 19 mei 2014

De opmars van groene stroom, hernieuwbare warmte en biobrandstoffen in het vervoer is vorig jaar tot stilstand gekomen. Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik bedroeg 4,5 procent. Dat is ongeveer evenveel als in 2012, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Het verbruik van hernieuwbare warmte steeg wel, met circa 10 procent. Maar van groene stroom werd juist 5 procent minder verbruikt. Dit kwam doordat er minder biomassa werd meegestookt in elektriciteitscentrales.

Het aandeel hernieuwbare energie lijkt op basis van de cijfers ruim onder de groei te zitten die nodig is om te voldoen aan Europese doelstellingen. Volgens Europese afspraken moet het Nederlandse aandeel hernieuwbare energie in 2020 naar 14 procent.

Een jaar geleden constateerde het CBS al dat het verbruik van groene energie in ons land relatief gezien nauwelijks meer toenam. Onder hernieuwbare energie verstaat het statistiekbureau energie uit wind, waterkracht, zon en biomassa.

Duurzame alternatievenTussen 2003 en 2009 groeide het verbruik van deze duurzame alternatieven nog met 0,4 procentpunt per jaar. Volgens het CBS hing die groei vooral samen met een aantrekkelijke subsidieregeling voor groene stroom en met de introductie van de verplichting tot het gebruik van biobrandstoffen voor vervoer.