Nieuws Actueel

Opnieuw omzetstijging voor Beter Bed Uden

Van onze redactie 23 januari 2015

Volgens Beter Bed hebben nagenoeg alle formules in alle landen hogere omzetten gerealiseerd. In Duitsland stijgt de omzet in het vierde kwartaal met 11,7%, dat is gelijk met vergelijkbare winkels in de branche. Over geheel 2014 laat Duitsland, de grootste afzetmarkt voor het Udense bedrijf, een omzetgroei zien van 6%.

In Nederland stijgt de omzet in het 4e kwartaal met 5,2% mede als gevolg van een aantrekkende woningmarkt en verbeteringen aan het Beter Bed-concept. Toch blijft de omzet achter bij vergelijkbare winkels waar in het vierde kwartaal de omzet toeneemt tot 14,3%. Over heel 2014 laat Nederland een omzetdaling zien van 5%. Dit is het gevolg van de afbouw van de formules Slaapgenoten en Matrassen Concord in Nederland in 2014.

Beter Bed heeft aan het einde van 2014 een totaal aantal van 1.127 winkels. Dat is 4% minder dan in 2013. Het bedrijfsresultaat over 2014 zal naar verwachting circa 23 miljoen euro bedragen. Dit is een stijging van 10,7 miljoen euro, 87,6% ten opzichte van 2013.