Nieuws Actueel

Oppositie hoort te weinig daadkracht

Martijn Vervest 16 september 2014

De oppositiefracties in de Tweede Kamer hebben kritisch gereageerd op de troonrede die koning Willem-Alexander dinsdag uitsprak. Ze missen daadkracht en vinden dat het kabinet de problemen voor zich uitschuift. VVD-fractieleider Halbe Zijlsta en zijn PvdA-collega Diederik Samsom zien ,,lichtpuntjes'' en reden tot optimisme en roepen het kabinet op koers te houden. Alle volledige reacties zijn hier te lezen.Lees ook:'Dag omgeven door rouwrand'De troonrede 2014Belangrijste punten PrinsjesdagReacties vanuit de politiekVolgens CDA-leider Sybrand Buma toont het kabinet te weinig ambitie. "In plaats van nu echt stappen te zetten naar een robuuste economie blijven de belastingen onverminderd hoog, blijven gewone gezinnen met een middeninkomen zwaar onder druk staan en kraakt het midden- en kleinbedrijf.'' De internationale spanningen maken economisch herstel hoogst onzeker, zegt Buma.WildersPVV-leider Geert Wilders vond het begin van de troonrede indrukwekkend, maar daarna werd het "een flutverhaal''. "Het riekt naar majesteitsschennis om een koning zo'n slecht verhaal te laten uitspreken. Geen begin van een oplossing voor welk probleem dan ook.''PechtoldD66-leider Alexander Pechtold vindt het mooi dat de troonrede de blik richt op internationale ontwikkelingen, maar "waar was de blik op de toekomst?''. Pechtold heeft "niks nieuws gehoord''.RoemerSP-leider Emile Roemer noemt de troonrede "een mooi STER-spotje voor het kabinet'', maar de tekst staat volgens hem ver af van de werkelijkheid.'' Roemer miste perspectief voor mensen zonder werk en "zorgen om de zorg''.SlobChristenUnie-leider Arie Slob is wat milder. Hij ziet "lichtpuntjes''. Slob is blij dat er weer wat banengroei en koopkracht is, maar wijst op de internationale bedreigingen.