Nieuws Actueel

Oproep AD Oliebollentest: Wie bakt de beste bollen van 2015?

Van onze redactie 21 oktober 2015

Image 5360310

De afgelopen jaren is vanuit de bakkerswereld de belangstelling voor de test enorm toegenomen. Om nog zorgvuldiger tot een eindoordeel te kunnen komen, is de werkwijze bij de Oliebollentest iets gewijzigd. Maximaal 160 verkooppunten kunnen deelnemen. Aanmeldingen van bedrijven die zelf aangeven mee te willen doen, zullen zo veel mogelijk worden gehonoreerd. Wel wordt rekening gehouden met regionale spreiding en lokale importantie. Om de tijdspanne waarin de oliebollen onderweg zijn zo kort mogelijk te houden, is het aantal inzamelaars uitgebreid. De oliebollen worden op de dag van aankoop gekeurd door een consumentenpanel van 20 personen dat door het Centrum voor Smaakonderzoek is samengesteld. De panelleden zijn allen liefhebbers van oliebollen en mede geselecteerd op hun vermogen te kunnen proeven.RanglijstVan de voorlopige ranglijst die vervolgens ontstaat, worden de nummers 1 t/m 10 alsook de laatste vijf nogmaals bemonsterd. Dit keer is het proefpanel uitgebreid tot 40 personen.De winnaar zal dus twee keer een topprestatie moeten leveren. Acht u uw verkooppunt daartoe in staat? Laat het ons per e-mail weten via oliebollentest@ad.nl. Vermeld in uw bericht naam, adres, zo mogelijk openingstijden en vertel ons eventueel waarom de oliebollen bij u zo voortreffelijk zijn. De inschrijving staat open tot en met 11 november. Bekijk hier de uitslag van de Oliebollentest 2014 terug.