Nieuws Actueel

Opstelten: Nederlanderschap huidige jihadist intrekken

Van onze redactie 28 januari 2015

Hij heeft dat woensdag aan de Tweede Kamer voorgesteld. Hij heeft al plannen om het Nederlanderschap te kunnen intrekken van mensen die zijn veroordeeld wegens het geven of volgen van een terroristische training. Die kunnen echter pas werkelijkheid worden voor 'nieuwe gevallen', na het aannemen van de wet door de Tweede en Eerste Kamer. Dat kan nog wel even duren. Huidige Syrië- en Irakgangers zouden daardoor de dans kunnen ontspringen.

Onwenselijk Opstelten vindt dit volgens een woordvoerder onwenselijk ,,gelet op het aantal uitreizigers en de jongste internationale ontwikkelingen''. Daarom past hij het al bestaande wetsvoorstel aan, zodat ook het Nederlanderschap van de huidige groep strijdlustigen kan worden ingetrokken.

Hun veroordeling mag nog niet definitief zijn voordat de nieuwe wet in werking treedt. Anders zouden de mensen die eerder wel onherroepelijk zijn veroordeeld, alsnog ook hun Nederlanderschap verliezen. Dat vindt Opstelten te ver gaan.