Nieuws Actueel

Opzet slaagt: wie rijk is, betaalt vaker zelf zorg

Van onze redactie 10 februari 2015

De eigen bijdrage die mensen moeten betalen voor zorg aan huis is sinds 2004 fors verhoogd. De reden is dat de zorgkosten de pan uit rijzen. Hoe hoger het inkomen, des te hoger de eigen bijdrage. Hogere inkomens doen sindsdien veel minder een beroep op de thuiszorg om hun huis schoon te maken. Dit daalde van 1,3 naar 0,5%. Het is voor hen dikwijls voordeliger om zelf een werkster in te huren.

Zorg aan huis Omgekeerd steeg het gebruik van huishoudelijke hulp bij de lage inkomens van 6,1 naar 7,5%. Dit blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In het algemeen wordt meer een beroep gedaan op zorg aan huis. Het aantal mensen dat er gebruik van maakt is stabiel, 4,8%. Maar ze hebben meer hulp nodig. Dit komt door de vergrijzing en omdat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen.