Nieuws Actueel

Oud-eigenaren van Ipskamp Drukkers in Enschede vinden faillissement doodzonde

Van onze redactie 10 september 2015

Ipskamp Nikkels

Ipskamp Drukkers is met 41 personeelsleden de grootste drukkerij in Twente. De broers Henry en Jeroen Ipskamp verkochten het bedrijf in 2010 aan hun compagnon, commercieel directeur Bob Olde Hampsink. Die heeft de drukkerij, mede als gevolg van de crisis, niet op de been kunnen houden. Mr. Jetse Eringa is door de rechtbank aangesteld als curator.

VerkoopNa de verkoop in 2010 gingen Henry en Jeroen Ipskamp hun eigen weg met het tot de Ipskamp Groep behorende NetzoDruk en de internetlabels Drukhetnu.nl en Boekenenbrochures.nl, beide online drukwerk.

Verrast De broers Ipskamp waren tot afgelopen weekeinde met hun voormalige compagnon Olde Hampsink in gesprek om een participatie in hun oude bedrijf te nemen. "Volgens ons plan zouden alle crediteuren worden betaald. Afgelopen vrijdag waren we hierover mondeling akkoord", zegt Henry Ipskamp. "Maar maandag verraste Bob ons met de mededeling dat hij koos voor een faillissement. Om op die manier, verlost van alle schulden, met twee andere partijen een doorstart te kunnen maken."

‘Pijnlijk’Henry Ipskamp noemt de gang van zaken 'pijnlijk'. "Omdat we een emotionele binding hebben met het bedrijf dat in 1978 door onze vader is opgericht." Jeroen Ipskamp: "En het is net zo pijnlijk voor de medewerkers. Met de meesten van hen hebben wij jaren gewerkt. Bovendien is het een drama voor de crediteuren die nu geen cent krijgen. Er zijn nu alleen maar verliezers."

Haken en ogen Bob Olde Hampsink begrijpt de teleurstelling, maar zegt dat er heel veel haken en ogen aan het reddingsplan zaten. "Het plan had te weinig perspectief en te veel onzekerheden, zodat aan een faillissement niet te ontkomen was. Er was geen andere weg."

SynergievoordelenVolgens Henry Ipskamp zouden er grote synergievoordelen zijn als hun digitale drukbedrijf NetzoDruk en de internetlabels zouden worden samengevoegd met de activiteiten van Ipskamp Drukkers. "Dan ontstaat er een heel goed toekomstperspectief."De broers hebben zich daarom bij curator Jetse Eringa gemeld als kandidaten voor een doorstart. Eringa meldt dat er zich inmiddels nog drie serieuze overnamekandidaten hebben aangediend. "En ik verwacht dat het er nog wel meer worden. Ipskamp Drukkers is toch een mooi Twents bedrijf en heeft een goede naam in de markt. De zaak aan de gang houden en een doorstart realiseren hebben prioriteit. Het onderzoek naar wat er precies aan vooraf is gegaan volgt later."

Foto: Frans Nikkels