Nieuws Actueel

Oudere werknemer staat 'overal' voor open

Lotte Grimberg 5 februari 2015

Oudere werknemers zijn eerder bereid en gemotiveerd om langer door te werken als ze van hun werkgever goede scholingskansen krijgen. Ze ontzien met extra verlofdagen of een lichter takenpakket werkt niet. Dat concludeert onderzoeksinstituut ROA van de Universiteit Maastricht op basis van onderzoek, waaraan 11.600 werknemers en 1400 bedrijven en organisaties in de overheids-, onderwijs- en bouwsector hebben meegedaan.

Werkgevers die goede scholingsfaciliteiten bieden aan oudere werknemers, worden daar royaal voor beloond, zeggen de onderzoekers. Het levert ze extra gemotiveerd personeel op, dat minder stress ervaart. De betrokken werknemers willen ook later met pensioen gaan.

ScholingDeze effecten blijven niet beperkt tot oudere werknemers die daadwerkelijk scholing volgen. Ook collega's die wel het aanbod krijgen, maar er geen gebruik van maken, profiteren in dezelfde mate. Voor deze werknemers is de getoonde bereidheid van de werkgever om in hen te investeren kennelijk al voldoende om op niveau te blijven presteren.

TerugverdientijdVeel werkgevers investeren liever niet in de scholing van ouder personeel. Ze gaan er vanuit dat de investering onvoldoende oplevert omdat de terugverdientijd korter is. Deze redenering gaat volgens de onderzoekers tot op zekere hoogte op. Maar werkgevers verliezen daarbij uit het oog dat oudere werknemers meer honkvast zijn. "Jongere werknemers vertrekken sneller en nemen de investering vaker met zich mee naar een andere betrekking'', aldus de onderzoekers.

LeeftijdDe onderzoekers stellen verder vast dat werkgevers vaak denken dat de leeftijd een negatieve invloed heeft op de werkprestaties, ondanks het feit dat dit voor veel beroepen niet klopt met wetenschappelijke inzichten. "Het ideaal van langer doorwerken is moeilijk te realiseren zolang oudere werknemers minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt'', merken zij in dat verband op.