Nieuws Actueel

Ouderen vaker mishandeld en bedreigd

Van onze redactie 25 november 2014

Concreet kregen in 2013 ruim 23.000 ouderen met geweld te maken. Ouderen zijn overigens wel beduidend minder vaak slachtoffer dan gemiddeld, zo stelt het CSB. Vorig jaar werd ongeveer 2,5 procent van alle Nederlanders vanaf vijftien jaar slachtoffer van geweld.

Uit de cijfers komt ook naar voren dat oudere mannen vaker te maken krijgen met geweld dan oudere vrouwen en dat ruim 40 procent van de oudere geweldslachtoffers de dader kende. Die daders zijn dan vaker buurtgenoten dan familieleden.