Nieuws Actueel

Ouders laten zoon stiekem opnames van z'n juf maken

Van onze redactie 28 mei 2015

Image 4953682

Volgens de vader van de jongen heeft zijn zoon maar kort opnames gemaakt. ,,Hij kan slecht tegen herrie en klaagde hoe het er in de les aan toeging. Wij hadden eerst nog wat twijfels. Hij heeft toen om het ons te bewijzen opnames gemaakt met zijn mobieltje. Heel kort maar. En een pokkenherrie dat je hoorde.'' De juf had volgens de man moeite om de orde te handhaven in de klas. Daarover klaagden hij en zijn vrouw ook geregeld bij de directeur. ,,Wij komen voor onze zoon op. Dat is toch normaal?'' De vader vindt dat zijn kind niets ergs heeft gedaan en zegt blij te zijn dat de school erna snel 'passende maatregelen' heeft genomen. ,,Er is met de juf gesproken. Veel meer ouders waren ontevreden. Daarna ging het beter en niet veel later is ze vertrokken.''GeheimDirecteur Albert Walrave van de protestants-christelijke basisschool Het Kompas gaf gisteren toe dat in het geheim opnames in de klas zijn gemaakt. Het gebeurde in januari vorig jaar en zou eenmalig zijn geweest. ,,Toen ik erover hoorde, ben ik enorm geschrokken,'' zegt Walrave. Hij ontkent de opnames te hebben beluisterd. Dat de leerkracht korte tijd later werd geschorst en erna een vertrekregeling is afgesproken, staat los van de opnames, benadrukt de directeur. ,,Er speelde meer.'' De vrouw heeft in ruil voor het volgen van een outplacementtraject een zwijgplicht opgelegd gekregen. Ze moest daarvoor zelfs een papier ondertekenen.StilhoudenIn overleg met het schoolbestuur besloot de directie de ouders van de jongen aan te spreken op hun gedrag omdat de integriteit van de school in het geding is. ,,Er is indringend gesproken,'' verzekert Walrave. Besloten werd de inmiddels 10-jarige leerling niet van school te verwijderen. ,,Je moet je afvragen of dat wel had moeten gebeuren,'' mijmert de directeur.Hij zegt de zaak intern stil te hebben gehouden om een hoop commotie te voorkomen. Gisteren wist nog geen van de leerkrachten op Het Kompas van de geluidsopname. Alleen het schoolbestuur werd destijds ingelicht.OntslagEen klokkenluider heeft de zaak naar buiten gebracht. Deze vindt het onverteerbaar dat de veiligheid in de klas is doorbroken. ,,Ouders moeten eropaan kunnen dat hun kind veilig is op school en wie weet wat er op die opnames allemaal te horen is.''Na de geschorste docente moest ook haar opvolgster het veld ruimen, toen haar werd ingefluisterd dat er een incident was geweest en zij wilde dat de directeur optrad. Deze vrouw is bezig haar ontslag aan te vechten.Volgens haar was de jongen er eentje 'met een gebruiksaanwijzing' die veel aandacht vroeg. ,,En zijn ouders stonden voortdurend op de stoep als zaken hun niet zinden. Ze gingen de leerkracht ook voorbij en stapten linea recta naar de directeur.''