Nieuws Actueel

Ouders van verongelukte Romy: Stap niet bij iemand in de auto die heeft gedronken

Van onze redactie 6 mei 2015

Image 4904083

De chauffeur had gedronken en mogelijk ook geblowd. Haar ouders vertellen hun verhaal dat in alle heftigheid weer bovenkomt nu de chauffeur wacht op het vonnis woensdag van de rechtbank.

20%„Als ik maar één jongere kan bereiken, dan kan ik dit verlies één ouderpaar besparen”, motiveert moeder Bianca Letteboer. Volgens het Openbaar Ministerie is bij ongeveer 15 procent van de verkeersongevallen alcohol in het spel. Onderzoeksbureau SWOV heeft het zelfs over 20 procent.

Bijna nooit getest Volgens het OM gaat het daarmee over ongeveer 150 alcoholgerelateerde verkeersdoden per jaar, maar deze aantallen staan niet vast. Volgens het SWOV worden namelijk lang niet alle bestuurders die bij een ongeval betrokken zij op alcohol getest. Overleden bestuurders worden volgens het bureau zelfs bijna nooit getest, omdat dat uit strafrechtelijk oogpunt niet zinvol wordt geacht.

Verkeersveiligheid Hoe groot het aantal doden is, mag dan niet duidelijk zijn, het aantal automobilisten met drank op neemt af. Minister Schultz van Hagen (Infrastructuur en Mileu) sprak eind vorig jaar nog positief over deze ontwikkeling. „Mensen beseffen steeds meer dat drinken en rijden niet samengaan. Deze ontwikkeling is goed voor de verkeersveiligheid.”