Nieuws Actueel

Outplacement werkt door zoektocht naar nieuwe talenten

Lotte Grimberg 22 juni 2015

Na inzet van een outplacementraject vindt 50% een baan in een andere branche. Ruim tweederde daarvan in een andere dan de huidige functie. Dat blijkt uit cijfers van OVAL, de branchevereniging van loopbaanbedrijven. Van de ruim 10.000 outplacementtrajecten die in 2014 door hen zijn uitgevoerd, was 2/3 succesvol. Opvallend is dat in veel gevallen de outplacement resulteerde in een nieuwe functie, vaak in een andere sector.

"Juist externe begeleiding zorgt voor een bredere blik op de kansen in andere sectoren en functies. Iemand in de timmerindustrie denkt wel aan omscholing naar schilder maar nooit aan een baan in het onderwijs. Loopbaanbedrijven helpen inzicht te geven in talenten en vaardigheden en het zien van nieuwe kansen en mogelijkheden", zo stelt voorzitter Kick van der Pol.

Uit een enquête van OVAL blijkt dat in 2014 de bij OVAL aangesloten loopbaanbedrijven ruim 10.000 outplacementtrajecten verzorgden. Zo'n tweederde van de mensen, vond werk in een andere functie. Ongeveer de helft van de mensen vond een nieuwe baan buiten de branche waar men werkzaam was. Een reden van succesvolle outplacement is dat door de ondersteuning van een loopbaancoach de blik van de werknemer wordt verbreed en inzicht krijgt in zijn talenten en vaardigheden. Met durf kijkt hij verder dan de huidige functie en branche.

Vanaf 1 juli a.s. zijn werkgevers verplicht bij ontslag werknemers een transitievergoeding mee te geven. In een sociaal plan kan deze vergoeding worden geoormerkt voor outplacement. In individuele ontslagzaken bepaalt de werknemer zelf waar hij de vergoeding voor inzet. OVAL pleit er voor dat werkgevers en werknemers investeren in outplacement aangezien een nieuwe baan de beste garantie voor de toekomst is.