Nieuws Actueel

'Overheid moet opslaan privé-data stoppen'

Van onze redactie 6 december 2014

Het Europese Hof van Justitie bepaalde eerder dit jaar dat het opslaan van deze data een zware aantasting is van de privacy. Het is volgens het Hof niet duidelijk of het vastleggen van communicatiegegevens van iedereen strikt noodzakelijk is voor het aanpakken van terrorisme en criminaliteit. Volgens de organisaties weigert de Nederlandse regering tot nu toe om de Wet Bewaarplicht Telecommunicatie buiten werking te stellen.

Onder de organisaties die zich achter het kort geding scharen zijn onder meer privacy-voorvechter Privacy First, internetprovider BIT, journalistenvereniging NVJ, het Nederlands Uitgeversverbond (publiekstijdschriften), NDP Nieuwsmedia en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten.