Nieuws Actueel

Overheidsschuld omlaag

Van onze redactie 21 oktober 2015

Image 5357909

Sinds eind 2013 draagt het verplichte schatkistbankieren bij aan een lagere overheidsschuld, omdat schulden tussen overheden onderling niet meetellen voor de totale schuld van de overheid. Die bedroeg eind juni bijna 450 miljard euro. Dat komt, aan het einde van het tweede kwartaal, overeen met 67,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dit is de laagste zogenoemde schuldquote in twee jaar tijd, merkte het statistiekbureau op.

Het CBS heeft in de nieuwe raming overigens verbeteringen doorgevoerd. Daardoor is de overheidsschuld met meer dan 2 miljard euro naar boven toe bijgesteld. Dat komt overeen met 0,4 procent van het bbp.