Nieuws Actueel

Overheidstekort volgend jaar naar 1,5 procent

Van onze redactie 8 september 2015

Image 5223650

Volgend jaar groeit de Nederlandse economie met 2,4 procent en daalt de werkloosheid naar 6,7 procent van de beroepsbevolking. De cijfers, die op Prinsjesdag openbaar worden, komen van het Centraal Planbureau (CPB) en komen overeen met de cijfers die de rekenmeesters van het kabinet op 11 augustus naar buiten brachten. De beloofde lastenverlichting van 5 miljard euro voor burgers en bedrijven is verwerkt in de cijfers. Die lastenverlichting moet 35.000 extra banen opleveren.