Nieuws Actueel

Overheidstoezicht veel te complex

Lotte Grimberg 2 oktober 2014

Het overheidstoezicht op het bedrijfsleven is te complex geworden, waardoor ondernemers onnodig op hoge kosten worden gejaagd. Vooral voor kleine en middelgrote ondernemers is het bijna onmogelijk om de wirwar aan regels op te volgen. Dat staat in een rapport van de ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland, dat donderdag wordt aangeboden aan minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst).

"De kloof tussen een dynamische wereld van ondernemers en die van abstracte en gedetailleerde overheidsregels heeft nadelige gevolgen voor zowel de naleving van de regels als de toezichtlasten voor bedrijven’’, stellen de organisaties.

Veel machtDe ingewikkelde regels, in combinatie met strenge sancties, geven toezichthouders als De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) "onevenredig veel macht'' en onzekerheid voor ondernemingen. "Dit kan initiatieven van ondernemers voor nieuwe producten of dienstverlening onnodig in de kiem smoren'', aldus de belangenorganisaties.

Rotte appelsHet toezicht moet volgens de ondernemersclubs zo worden ingericht dat bedrijven die zich netjes aan de regels houden er zo min mogelijk nadeel van ondervinden. De "rotte appels'' moeten juist hard worden aangepakt, om de publieke belangen te beschermen en het maatschappelijk vertrouwen te herstellen.

BoetesDe organisaties pleiten ervoor dat wanneer toezichthouders bevoegd zijn om hoge boetes uit te delen, het wel door de wetgever duidelijk gemaakt moet worden onder welke condities deze boetes mogen worden verstrekt. De ondernemers willen ook dat toezichthouders beter gaan samenwerken om de kosten van het toezicht omlaag te brengen.

RegeldrukBlok zei in een reactie dat er vaak wordt gemopperd over toezicht, maar dat het wel belangrijk is om de publieke belangen te waarborgen. Het kabinet streeft ernaar de regeldruk zo laag mogelijk te houden. Blok gaat binnenkort samen met zijn collega Henk Kamp (Economische Zaken) een aantal sectoren onder de loep nemen om te zien of het toezicht daar "slimmer'' kan worden geregeld.