Nieuws Actueel

Overleven in de boekhoudjungle

Martijn Vervest 9 juni 2014

Je wilt ondernemen? Dan ontkom je er niet aan om te administreren. Ook al wil je alles over de schutting van een boekhouder kieperen, je kunt geen zaak runnen als je geen zicht hebt op je cijfers. Enkele tips voor starters met boekhoudvrees.In boekhouden draait in feite alles om de balans, ofwel een overzicht op een bepaald tijdstip van al je bezittingen en schulden van je bedrijf. Weet je het verschil tussen debet en credit? Je bent niet de eerste die het eigenlijk niet goed weet. De vraag kwam binnen in de Rijnmond.nl-rubriek 'Vraag het aan de bieb'. "Debet komt van het Latijnse debere, dat ‘moeten’ betekent. Het is de tegenhanger van credit en wijst op een toename. Op het debet van een rekening boeken heet debiteren. Credit komt van het Latijnse credere dat geloven of toevertrouwen betekent. Het wijst op een afname. Op het credit van een rekening boeken heet crediteren." DebetzijdeOp de balans is de debetzijde links. Hier staan de activa (je bezittingen), waaronder het geld dat je tegoed hebt van je debiteuren. De creditzijde is de rechterzijde. Hier staan de passiva (de bronnen waarmee je activa zijn gefinancierd zoals een lening van de bank) en het geld dat je nog verschuldigd bent aan je crediteuren. Ook wordt op de rechterzijde de post Eigen Vermogen geboekt. Dit is omdat je Eigen Vermogen kunt zien als een schuld van het bedrijf aan jou.Online mogelijkhedenBoekhouden deed je ooit in slim vormgegeven kasboeken. Dat werkt nog steeds prima, vooral als je net begint. Hoofdzaak is dat je alles goed administreert. Ook je uitgaven in de voorbereidingsfase van je zaak en de uren die je erin hebt gestopt. Als je daadwerkelijk begint met je zaak, dan is het raadzaam je te oriënteren op de talloze (online) mogelijkheden om je administratie bij te houden. Het kan het ondernemersleven een stuk makkelijker maken. Mocht je overstappen op een digitaal (online) product, maak dan toch regelmatig een berekening op papier om de aansluiting tussen je administratie, je aangiften en de jaarrekening te controleren. De belasting wil dit graag. Bewaar deze ‘kladjes’ bij je administratie.Wettelijk verplichtHoud voor ogen dat een goede administratie niet alleen voor jezelf is, maar vooral voor de Belastingdienst. De Belastingdienst hierover: “Als ondernemer ben je wettelijk verplicht een goede administratie bij te houden en te bewaren die is afgestemd op de aard van je bedrijf. Begin daarom meteen met het opzetten van een administratie, zelfs als je onderneming nog niet eens van start is gegaan.”'Omkering bewijslast'Je administratie is de basis voor je aangiften en moet snel en goed te controleren zijn. Zo niet, dan krijg je te maken met een sikkeneurige belastinginspecteur. De Belastingdienst waarschuwt: "Als je administratie niet volledig is en niet binnen een redelijke termijn te controleren is of als je jouw administratie niet lang genoeg bewaart, kan dat vervelende gevolgen hebben. Wij zullen dan zelf je omzet en winst vaststellen en de verschuldigde belasting berekenen. Als je het niet eens bent met die berekening, dan zal je zelf moeten bewijzen dat de berekening onjuist is. Dit heet 'omkering van bewijslast'."Duidelijke overzichtenZorg dus voor duidelijke overzichten van je aan- en verkopen zodat je makkelijk de aangifte omzetbelasting kunt invullen. Voor jezelf is dat ook fijn omdat je dan beter zicht krijgt op of je in aanmerking komt voor voordelige regelingen zoals de ‘Kleineondernemersregeling voor de BTW’.BewaarplichtIedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Het gaat hierbij vooral om de basisgegevens. Daarbij moet je denken aan: het grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, de voorraadadministratie, de in- en verkoopadministratie, de loonadministratie. Voor de basisgegevens en de overige gegevens kun je met de Belastingdienst afspraken maken over:- de vorm waarin je de gegevens bewaart (op papier of elektronisch)- het detailniveau (bijvoorbeeld dagstaten of telstroken van de kassa)Lees verder