Nieuws Actueel

Overschot energie kan in Twente onder de grond opgeslagen worden

Van onze redactie 14 augustus 2015

Akzo Nobel Hengelo Lars Smook

De techniek waar AkzoNobel aan werkt heet Compressed Air Energy Storage (CAES). Opslag van perslucht als energiebron wordt momenteel op slechts twee plekken in de wereld toegepast, in Huntorf (Duitsland) en McIntosh (VS). AkzoNobel wil haar zoutcavernes in Groningen hiervoor gebruiken.

ZoutcavernesDe zoutcavernes van AkzoNobel in Twente en Groningen gaan toenemend een rol spelen in de energievoorraad van Nederland. In Enschede begint in de loop van dit jaar de opslag van gas-olie. In Groningen zit in zoutholtes al aardgas en stikstof. De laatste stof wordt gebruikt om buitenlands aardgas de juiste kwaliteit te geven voor het gebruik in huishoudens.OpslagcapaciteitTon Pichel, die zich voor AkzoNobel bezighoudt met tweede levens voor zoutcavernes, verwacht dat er in Nederland de komende jaren meer behoefte aan opslagcapaciteit ontstaat. Er zal als gevolg van de aardbevingen in Groningen meer buitenlands aardgas worden geïmporteerd, en dat moet worden opgeslagen.Bovendien bestaat de behoefte om schommelingen in de energieproductie op te vangen. De ene keer is er te veel, de andere keer is er te weinig. Het opslaan van energie in de vorm van samengeperste lucht kan dan uitkomst bieden. Over acht jaar is er naar schatting regelmatig zoveel ‘overtollige’ energie dat tijdelijke opslag nodig is.Geen bodemdalingenHet is nog niet duidelijk welke cavernes zich het beste lenen voor de opslag van perslucht. Volgens AkzoNobel is Twente niet in beeld voor perslucht. In de Structuurvisie Ondergrond wordt door TNO aangegeven dat zoutcavernes in Twente potentieel geschikt zijn voor opslag van aardgas, industriëlegassen, perslucht en gasolie. TNO heeft in een studie aangegeven dat het pompen van lucht in de cavernes niet tot bodemdalingen zal leiden, maar mogelijk wel bestaande daling zal beperken.

Foto: Lars Smook