Nieuws Actueel

Kaartje na parkeren doorgeven is illegaal

Van onze redactie 20 maart 2015

Image 1594636

Toezichthouders van de gemeente Nijmegen hebben op 22 maart 2014 dan ook terecht een boete van 60,50 euro uitgeschreven aan een automobiliste die een nog geldig parkeerkaartje overnam van iemand anders, blijkt uit een vonnis van de rechtbank Gelderland.

Bon De automobiliste parkeerde op 22 maart vorig jaar in het centrum van Nijmegen en kreeg op de parkeerplaats een nog geldig kaartje van een vertrekkende parkeerder. Die had 1 euro per uur betaald, het tarief dat geldt in combinatie met een bezoekersvergunning. De automobiliste had geen bezoekersvergunning naast het kaartje in de auto liggen, zo ontdekte een toezichthouder. Hij schreef een bon uit.

Zelf kopen De vrouw stapte naar de rechter; ze vindt dat ze rechtsgeldig gebruik heeft gemaakt van de resterende parkeerduur die door de andere parkeerder al was betaald. Ook vindt ze dat onvoldoende duidelijk was dat er een apart uurtarief voor vergunningparkeren (1 euro per uur) en gewoon parkeren (2,50 euro per uur) gold.

Die laatste kwestie heeft de Gelderse rechtbank buiten beschouwing gelaten; kern van de zaak is volgens de rechters namelijk dat iedere parkeerder zelf een kaartje moet kopen.

Gemeentewet In het vonnis verwijst de rechtbank naar artikel 225, lid 1, letter a van de Gemeentewet, waarin staat dat belasting wordt geheven van degene die het voertuig heeft geparkeerd. Daaruit volgt dat elke keer dat een auto wordt geparkeerd er sprake is van een afzonderlijk belastbaar feit. Voor dat feit is afzonderlijk parkeerbelasting verschuldigd.