Nieuws Actueel

Pas op voor de extra WWZ-catch

Caroline Spilt 28 september 2015

Wwz arbeid ontslag groot

Voor de invoering van de WWZ was het bij tijdelijke contracten vooral opletten dat er na het derde contract of na een periode van drie jaar aan tijdelijke contracten geen vast contract ontstond. Nu is er een extra ‘catch’: als je als werkgever een tijdelijk dienstverband van 24 maanden of langer beëindigt, moet je een transitievergoeding betalen van - kortgezegd - 1/6 maandsalaris per zes maanden dienstverband. Er zijn een aantal uitzonderingen, tips, trucs en wetenswaardigheden waar je als ondernemer in verband met de transitievergoeding rekening mee kunt houden.

• Maak gebruik van de voordelen voor de ‘kleine ondernemer’• Geen transitievergoeding bij een contract van 23 maanden en 3 weken• Aftrekpost op de transitievergoeding

1) Geen transitievergoeding bij een contract van 23 maanden en 3 wekenNeem je een nieuwe werknemer aan? Of geef je een werknemer met een jaarcontract een verlenging? Dan is het zinvol om het totaal van de contracten net onder de 2 jaar te houden. Dan hoef je geen transitievergoeding te betalen als je na die periode de dienstbetrekking beëindigt.

2) Aftrekpost op de transitievergoedingSpreid de kosten en laat de werknemer een opleiding doen die niets met zijn huidige werk te maken heeft maar wel zijn algemene ontwikkeling en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt vergroot. Door een administratief medewerker een timmercursus te laten volgen, investeer je in zijn inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Leg wel vooraf vast dat die kosten verrekend mogen worden met een eventueel verschuldigde transitievergoeding. De opleiding mag niet langer dan 5 jaar voor het ontslag gevolgd zijn. Kosten van een opleiding die relevant zijn voor de werkzaamheden van de werknemer mogen niet in mindering worden gebracht op de transitievergoeding omdat je als werkgever verplicht bent te investeren in noodzakelijke scholing van de medewerker. In ons bericht 'Studiekosten verrekenen met transitievergoeding?' zijn we eerder al uitgebreid hierop ingegaan.

3) AOW’ers De transitievergoeding hoeft niet betaald te worden aan werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Met (bijna-)AOW’ers kun je dus optimaal gebruikmaken van de flexibiliteit zonder de kosten voor een transitievergoeding.

4) Maak gebruik van de voordelen voor de ‘kleine ondernemer’Werknemers boven de 50 hebben recht op een hogere transitievergoeding. Maar die regel geldt niet voor bedrijven die gemiddeld maximaal 25 medewerkers in dienst hebben, de zogenaamde kleine werkgevers. Daarnaast mogen werkgevers de transitievergoeding in termijnen uitbetalen, als betaling ineens tot onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering leidt. En er geldt tot 2020 een tijdelijke regeling bij ontslag wegens financiële redenen. Dan mag de werkgever met minder dan 25 werknemers in dienst de transitievergoeding berekenen eerst vanaf 1 mei 2013 in plaats van de eerdere werkelijke datum van indiensttreding.

5) Minder betalenSoms staan er in de CAO outplacementregelingen of andere transitieregelingen. De kosten daarvan kunnen soms worden verrekend met de transitievergoeding.

Valkuilen bij de transitievergoedingLet op: 50-plussers krijgen meer. Werknemers van boven de 50 die langer dan tien jaar in dienst zijn geweest, krijgen tot 2020 over de dienstjaren na hun 50ste een half maandsalaris per zes maanden dienstverband in plaats van 1/6.

Voor meer valkuilen lees verder op BC.nl