Nieuws Actueel

Patatje oorlog tegen ramen Farm Trans Zevenbergen

Van onze redactie 22 maart 2015

Image 4819694

Het bedrijf, dat frites vervoerd voor producent Farm Frites, is kort geleden door FNV Transport en Logistiek aangesproken op het niet naleven van de cao bij de inzet van Poolse chauffeurs. Het bedrijf zou die chauffeurs Poolse salarissen betalen, waarmee het in strijd is met de cao.

In februari is de cao voor de transportsector ook van toepassing geworden op chauffeurs in dienst van buitenlandse bedrijven die ritten uitvoeren voor Nederlandse bedrijven. Dit moet de Nederlandse werknemers beschermen tegen verdringing, voorkomen dat buitenlandse chauffeurs worden uitgebuit en concurrentievervalsing tegengaan. Farm Trans heeft zich bij de inzet van de Poolse chauffeurs niet aan die afspraken gehouden. De actie bij Farm Trans is de eerste in dit kader. FNV bereidt meer acties voor bij bedrijven die zich niet houden aan de cao.