Nieuws Actueel

Paul Depla voorgedragen als nieuwe burgemeester van Breda

Van onze redactie 14 januari 2015

In een geheime vergadering lichtte de vertrouwenscommissie haar keuze aan de gemeenteraad toe. Die keuze is gebaseerd op de gesprekken die de commissie de afgelopen periode heeft gevoerd met een aantal sollicitanten.

Kandidaten De gemeenteraad draagt 2 kandidaten voor, maar alleen de naam van de nummer 1 is bekendgemaakt. Deze kandidaat wordt aanbevolen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Afscheid De Commissaris van de Koning licht aan de minister die keuze toe. Als de ministerraad akkoord gaat, wordt de kandidaat via Koninklijk Besluit benoemd.

Peter van der Velden nam eind 2014 na 10 jaar afscheid als burgemeester van Breda.