Nieuws Actueel

Pedagoog: Nederlandse vaders behoorlijk ouderwets

Van onze redactie 24 december 2014

,,De positie van de Nederlandse vader is heel anders dan die van vaders in andere westerse landen. Wij zijn namelijk behoorlijk ouderwets’’, zegt Renske Keizer, bijzonder hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. ,,Vrouwen besteden hier meer dan 2 keer zo veel tijd aan de kinderen als mannen. In Scandinavische landen is de taakverdeling bijna gelijk.’’

Sinds september van dit jaar bekleedt ze de 1e leerstoel ter wereld met als specialisatie Vaderschap. Een unicum, want bij wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen, werd nauwelijks naar de vader of vaderrol gekeken.

Resultaten Komend jaar verwacht ze de 1e resultaten van twee onderzoeken waarmee ze bezig is. Er wordt gekeken of de betrokkenheid van de vader van invloed is op de taalontwikkeling van een kind. Het 2e onderzoek gaat over of een kind dat gehecht is aan een vader (of vaderfiguur) op de lange termijn minder probleemgedrag vertoont.

In tegenstelling tot andere westerse landen, is Nederland erg traditioneel: moeder zorgt voor de kinderen en werkt parttime, vader werkt fulltime en is kostwinner. ,,Deze rolverdeling wordt van alle kanten in stand gehouden. Zowel door de overheid, als door de heersende mores’’, zegt Keizer.

Zwangerschapsverlof Ze legt uit: ,,Een man krijgt 2 dagen betaald verlof als zijn kind wordt geboren. 1 dag om bij de bevalling te zijn en 1 dag om het kind aan te geven bij de burgerlijke stand.’’ Daarna kunnen sinds kort 3 dagen onbetaald verlof opgenomen worden. ,,Het signaal dat de overheid hiermee afgeeft is: leuk dat je een kind hebt gekregen, maar betaal er zelf voor.'' Ter vergelijking: een vrouw heeft ten minste 16 weken zwangerschapsverlof.

De afgelopen jaren is er meer aandacht voor de ‘papadag’, ofwel mannen die een dag per week voor hun kinderen zorgen. ,,Ik heb een beetje moeite met dat woord. Alsof het bijzonder is dat een vader tijd doorbrengt voor zijn kind.’’Vader serieus nemenHet is volgens Keizer belangrijk om de vader serieus te nemen in zijn rol als opvoeder. Uit buitenlands onderzoek blijkt namelijk dat kinderen met betrokken vaders beter presteren op school, minder probleemgedrag vertonen en betere relaties aangaan. ,,Maar of dat gedrag komt doordat de vader betrokken is, weten we nog niet precies. Dat is een van de kernpunten van mijn onderzoeken.’’