Nieuws Actueel

Pensioenfonds wil meer risico’s nemen

Caroline Spilt 20 maart 2015

Pensioenfondsen zouden meer risico's moeten kunnen nemen, nu hun financiële positie zo onder druk staat door de lage rentestand. Daarvoor pleitte Marcel Andringa, bestuurder bij metaalfonds PME, vrijdag in Het Financieele Dagblad.

Hij vindt dat de regering met de sector in overleg zou moeten gaan voor een oplossing. "De financiële positie van fondsen verslechtert door de rentedaling, zelfs met heel goede rendementen maak je die rentedaling niet goed'', stelt hij. "Daarbij wordt het steeds lastiger om het geld voor lange termijn te beleggen. Op sommige Duitse staatsobligaties is de rente nu negatief.''

PMEBij PME is er volgens Andringa nu te weinig ruimte om het beleggingsbeleid aan te passen, omdat het fonds van de toezichthouder het risico niet mag vergroten vanwege de lage dekkingsgraad. "Dit jaar zal bij PME van kortingen geen sprake zijn, maar als deze lage rente aanhoudt of nog verder daalt zijn kortingen op termijn niet uit te sluiten. Daarnaast zullen de pensioenen voorlopig niet aangepast kunnen worden aan de koopkracht.''