Nieuws Actueel

Pensioenfondsen doen het goed

Martijn Vervest 17 juli 2014

De grote Nederlandse pensioenfondsen zijn er in het tweede kwartaal beter voor komen te staan. De vijf grote fondsen zagen hun financiële situatie verbeteren of op zijn minst stabiliseren. Donderdag maakten ze hun dekkingsgraden bekend, die aangeven in hoeverre ze aan hun verplichtingen kunnen voldoen.Ambtenarenpensioenfonds ABP zag zijn dekkingsgraad met 0,6 procentpunt stijgen tot 106,7 procent. Dit was vooral te danken aan goede rendementen op beleggingen. Het beschikbaar vermogen van Nederlands grootste pensioenfonds steeg in het tweede kwartaal met 16 miljard euro tot 325 miljard euro.DalingDe verplichtingen (alle pensioenen die ABP nu en in de toekomst moet uitkeren) stegen door een dalende rente met 13 miljard tot 305 miljard euro. De dalende lijn in de rente zet zich in het komende kwartaal mogelijk door, zegt vicevoorzitter José Meijer. "We hopen dat effect, net als in dit kwartaal, met een goed rendement op de beleggingen goed te kunnen maken of zelfs de dekkingsgraad te kunnen verbeteren."DekkingsgraadDe dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) verbeterde van 109 naar 110 procent. Het belegd vermogen van PFZW steeg in het tweede kwartaal met 5,6 procent tot ruim 151 miljard euro. Over de eerste zes maanden haalde het fonds zelfs een rendement van 9 procent op zijn beleggingen.StabiliteitDirecteur Peter Borgdorff noemde het goed nieuws dat pensioenfondsen volgens nieuwe wettelijke regels minder afhankelijk worden van dagkoersen. "Het zorgt voor een grotere stabiliteit van de premie en de dekkingsgraad. Bij grote schokken kunnen tekorten over een periode van tien jaar worden uitgesmeerd. Dat geeft rust en duidelijkheid."BouwHet pensioenfonds voor de bouw zag de dekkingsgraad eind juni stijgen naar 116,4 procent, of 2,2 procentpunt hoger dan eind maart. BpfBouw stelt vast dat de stabiliteit van de pensioenen toeneemt. De kans op een verlaging van de pensioenen wordt daardoor kleiner, zegt het fonds.MetaalOok de metaalfondsen kijken terug op een stabiel tweede kwartaal. De dekkingsgraad van pensioenfonds van de Metalektro (PME) kwam 0,3 procentpunt hoger uit op 105,2 procent. Ook pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) haalde een dekkingsgraad van 105,2 procent, van 104,9 procent in het eerste kwartaal.