Nieuws Actueel

Pensioenfondsen verliezen flink door Chinese onrust

Van onze redactie 16 oktober 2015

Image 5341784

Vier van de vijf grootste fondsen kregen zulke harde tikken dat hun dekkingsgraad onder de 100 procent is gezakt, blijkt uit de vrijdag gepubliceerde kwartaalberichten.Het betekent dat deze fondsen - ambtenarenfonds ABP (99,7), zorgfonds PFZW (99 procent) en de metaalfondsen PME (99 procent) en PMT (99,8 procent) - gemeten over twaalf maanden een te laag minimaal vereist eigen vermogen hebben. Daar is overigens al sprake van als de dekkingsgraad onder de 104 tot 105 procent komt.HerstelplannenDe fondsen beslissen de komende weken of, en zo ja welke, aanvullende maatregelen ze willen nemen om hun buffers de komende jaren aan te vullen. Dat geven ze aan in nieuwe herstelplannen die ze begin volgend jaar moeten indienen bij toezichthouder De Nederlandsche Bank. Die moet vervolgens nog akkoord gaan met de voorgestelde maatregelen.Volgens de Pensioenfederatie zal een en ander de komende jaren nog vrijwel nergens leiden tot verlaging van de pensioenen. Maar voor miljoenen deelnemers raakt een verhoging van de pensioenen met de inflatie (indexering) steeds verder uit beeld, zegt de koepelorganisatie.ChinaPensioenfondsen zuchten al langer onder de aanhoudend lage rente, die het effect heeft dat de pensioenverplichtingen van de fondsen flink stijgen. Dat kon het afgelopen kwartaal in de verste verte niet worden gecompenseerd door de rendementen op beleggingen.Alle fondsen wijzen in dat verband naar China, waarvan de groeiverwachtingen sterk zijn afgenomen. Dat veroorzaakt grote onrust op de financiële markten, wat de beleggingsportefeuilles van de pensioenfondsen hard raakte. Vooral op aandelen maar ook op beleggingen in grondstoffen werden miljarden verloren.Dat had bij ABP bijvoorbeeld tot gevolg dat het beschikbare vermogen met 11 miljard euro afnam tot 345 miljard euro. Het grootste pensioenfonds boekte een negatief rendement van 3,1 procent. Bij PFZW, het op een na grootste fonds, daalde het belegd vermogen met 4,8 miljard euro tot 161,4 miljard euro, bij een negatief rendement van 3,2 procent.