Nieuws Actueel

Peoplemanager vindt zichzelf een kanjer

Rik Nizet 22 januari 2015

Bijna de helft van de leiders vindt zichzelf open, coachend en stimulerend. Zij geven veel verantwoordelijkheid en vertrouwen aan hun medewerkers. De mensgerichte leiderschapsstijl is daarmee duidelijk favoriet. De leiders geven zichzelf gemiddeld het rapportcijfer 7,6. Medewerkers waarderen hun leiders met het cijfer 6,8 en herkennen de aandacht voor de ‘mens’ binnen de organisatie.

36 procent noemt hun leider mensgericht. Twee derde van de werknemers is tevreden dan wel zeer tevreden over de stijl van leidinggeven. Voor leiders is dat percentage zelfs 85 procent.

Dit blijkt uit de presentatie van het Nationaal Leiderschapsonderzoek 2015 tijdens de Big Improvement Day. Het onderzoek is een initiatief van Opleidingsinstituut de Baak, Marketing & PR bureau Winkelman Van Hessen en NRC Q.

MensgerichtHet Nationaal Leiderschapsonderzoek bestaat uit een kwantitatief en een kwalitatief deel. Aan het kwantitatief onderzoek hebben 332 leiders en 100 werknemers meegewerkt. Voor het kwalitatief onderzoek zijn tien leiders geïnterviewd. Ook uit het kwalitatief onderzoek blijkt dat de mensgerichte stijl de overhand heeft. Dit wordt geïllustreerd door een uitspraak van John Fentener van Vlissingen, oprichter van de BCD Group: “Een leider moet zorgen dat hij vertrouwen heeft in zijn medewerkers en hen, binnen de gestelde grenzen, vrijheid geven. Op deze manier ontplooit het individu zich beter en zal tot betere prestaties komen.”

Thuis zakelijke e-mail checkenSlechts een kwart van de leiders verwacht dat hun medewerkers ook buiten werktijd bereikbaar zijn en hun e-mail checken. Uit het kwalitatief onderzoek blijkt dat leiders hier wel mee worstelen. Ze verwachten dat medewerkers dat uit zichzelf doen ‘indien nodig’, maar benadrukken anderzijds het belang van een goede ‘work-life balance’.Lees verder.