Nieuws Actueel

Personeel belonen werkt!

Martijn Vervest 7 oktober 2014

Innovatie en creativiteit worden steeds belangrijkere voorwaarden voor bedrijven om te slagen. Uit onderzoek blijkt nu dat je je personeel kunt stimuleren met betere creatieve ideeën te komen. Simpel: stel ze een beloning in het vooruitzicht.Dat blijkt uit nieuw gezamenlijk onderzoek van de universiteiten van Rotterdam, Chicago en Mannheim. Al langer was bekend dat het mogelijk is om werknemers met een eenvoudige of routinematige taak te stimuleren met het uitdelen van een beloning. In de wetenschap is daar al veel bewijs voor verzameld. Een gunstig effect van het uitdelen van financiële prikkels bij taken waarbij creativiteit een rol speelt, is nieuw.Averechts effectAangenomen werd dat beloning bij dit soort taken niet effectief zou zijn. Vaak gaat het bij dergelijk werk om complexere taken, die zich niet goed lenen voor beloning. In veel gevallen zal één aspect van het takenpakket uitgekozen om een beloning aan te koppelen. Werknemers zouden dan geneigd zijn zich alleen op dat onderdeel te richten en de rest te verwaarlozen. Ook zou een beloning de intrinsieke motivatie van werknemers ondermijnen, juist erg belangrijk bij creatief werk. Beloning zou dan een averechts effect kunnen hebben.CasestudieUit een casestudie van de onderzoekers bij een groot Aziatisch softwarebedrijf blijkt nu iets anders. Het bedrijf had een stimuleringsregeling ingevoerd voor medewerkers die met ideeën kwamen voor nieuwe en innovatieve producten en procesverbeteringen. Het bedrijf gebruikte eenzelfde beloningssysteem als frequent-flyerprogramma's, waarbij werknemers verdiende punten konden inwisselen voor artikelen in een webshop. Deze stimuleringsregeling werd alleen gebruikt voor een willekeurige subgroep van hun belangrijkste accounts. Hierdoor konden de onderzoekers de resterende accounts als controlegroep gebruiken.Ideeën van hogere kwaliteitDe onderzoekers ontdekten dat de prikkels inderdaad van invloed waren op de ideeën van werknemers. “Hoewel het totale aantal ideeën hetzelfde bleef, waren de ideeën in de groepen die beloond werden van hogere kwaliteit”, stelt Susanne Neckermann van de Rotterdamse Erasmusuniversiteit. “Dit wijst erop dat werknemers rekening hielden met de beloningscriteria, omdat beloningen alleen werden toegekend aan ideeën die door een interne beoordelingscommissie geaccepteerd werden voor implementatie.”Minder, maar beterHet onderzoek wees ook uit dat meer werknemers met ideeën kwamen in groepen die beloond werden. Ze focusten zich op minder, maar betere ideeën. "Het is interessant om te zien dat het effect op de kwaliteit van het idee verdwijnt als het beloningsprogramma wordt stopgezet. Het effect op de bredere participatiebasis houdt echter aan, wat erop wijst dat werknemers, als deze eenmaal gewend zijn een actieve bijdrage te leveren aan het ideevormende proces, dit blijven doen, ook al staat er geen beloning tegenover."

Lees verder