Nieuws Actueel

Personeel dump je niet zomaar

Rik Nizet 14 mei 2014

Bent u door bedrijfseconomische redenen gedwongen om afscheid te nemen van één of meerdere medewerkers? Dan kunt u niet zomaar zelf kiezen wie u wilt ontslaan. Aan de hand van de leeftijd en het arbeidsverleden van de werknemers in uw bedrijf bepaalt u wie als eerste voor ontslag in aanmerking komen. Per 1 april 2014 is een belangrijke wijziging opgetreden in dit zogenaamde ‘afspiegelingsbeginsel’. Vanaf die datum moet u namelijk als eerste afscheid nemen van AOW-gerechtigde werknemers.

AfspiegelingsbeginselAls u bij het UWV een ontslagprocedure start vanwege bedrijfseconomische redenen, dan heeft u te maken met het afspiegelingsbeginsel. Dit houdt in dat u als werkgever aan de hand van de leeftijdsopbouw van het personeel bepaalt wie binnen een bepaalde uitwisselbare functie als eerste voor ontslag in aanmerking komt. Uitwisselbare functies zijn functies die wat betreft inhoud, kennis, competenties, niveau en beloning vergelijkbaar zijn.Van het personeel in een bepaalde uitwisselbare functie maakt u een indeling in vijf leeftijdsgroepen: van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder. De ontslagen moet u zodanig over de leeftijdsgroepen verdelen, dat de leeftijdsverdeling binnen de betreffende functiegroep vóór en na de inkrimping van het personeelsbestand zoveel mogelijk gelijk is. Vervolgens draagt de werkgever binnen elke leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voor. Van het afspiegelingsprincipe kunt u slechts afwijken als u aannemelijk kunt maken dat een werknemer onmisbaar is voor het bedrijf òf als een medewerker een zwakke arbeidsmarktpositie heeft en dit niet het geval is voor de eerstvolgende werknemer die voor ontslag in aanmerking komt.Nieuwe ontslagvolgordePer 1 april 2014 geldt een nieuwe ontslagvolgorde. Sinds die datum komen AOW-gerechtigden het eerst in aanmerking voor ontslag. Daarnaast is bepaald dat binnen de groep van AOW-gerechtigde werknemers de werknemers met het kortste dienstverband het eerst voor ontslag in aanmerking komen.Hoe werkt dit? Vanaf 1 april 2014 moet u als werkgever, nadat u de uitwisselbare functiegroepen heeft bepaald, eerst vaststellen of er in deze functiegroepen werknemers zitten die recht hebben op AOW. Als dat zo is, komen de AOW'ers als eerste in aanmerking voor ontslag. Vervolgens moet u de gebruikelijke regels van het afspiegelingsbeginsel toepassen. Om dit mogelijk te maken, heeft de wetgever de leeftijdscategorie van '55 jaar en ouder' gewijzigd in '55 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd'. Lees verder.