Nieuws Actueel

Personeelsbeleid voor u als ondernemer

Martijn Vervest 19 oktober 2014

Uw organisatie ontwikkelt zich voortdurend en u verwacht dit ook van uw personeel. Toch is het niet vanzelfsprekend dat uw huidige personeel altijd alle wijzigingen goed kan volgen. De vakkennis moet goed worden bijgehouden, vaardigheden moeten snel eigen worden gemaakt en soms vraagt het om een andere werkhouding.Als ondernemer ontbreekt het u mogelijk aan tijd en kennis om hier gerichte aandacht aan te schenken. Door dit samen te bespreken met een adviseur van ABAB Salaris- en Personeelsdiensten en gerichte acties op te zetten, zoals proces- en loopbaanbegeleiding, functionerings- en coachingsgesprekken en scholing, krijgt u grip op uw personeel en zodoende ook op uw organisatiedoelstellingen. Ook uw personeel heeft haar wensen en ontwikkelingen. Uw personeelsbestand verandert, bijvoorbeeld doordat medewerkers met pensioen gaan of ergens anders gaan werken. Nieuwe medewerkers treden in dienst, seizoenskrachten ondersteunen uw organisatie tijdelijk en stagiaires leren snel en maken zich waar. Kortom, een gevarieerd personeelsbestand door de achtergrond, levensfase, opleiding en ervaring van uw medewerkers vraagt ook van u steeds om maatwerk.Personeelsmanagement is maatwerk Iedere organisatie is anders. Dit vraagt voor iedere organisatie dan ook om een specifieke invulling van het personeelsbeleid. Om als bedrijf succesvol te zijn, is het inzicht hebben in uw personeelsadministratie en het hebben van een goed personeelsbeleid zeer belangrijk. Daarnaast is het van belang om voldoende aandacht te besteden aan de kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van uw personeel en het benutten daarvan. ABAB Salaris- en Personeelsdiensten heeft de kennis en expertise in huis om u op deze gebieden uitgebreid te kunnen ondersteunen.Strategisch personeelsbeleidBedrijven zorgen bij strategisch personeelsbeleid ervoor dat de eigen bedrijfsdoelstellingen worden vertaald naar gewenste kerncompetenties, rekening houdend met voortdurende wijzigingen in de branche, de arbeidsmarkt en eigen ontwikkelingen in het bedrijf. Hierdoor lopen de ontwikkelingen van uw medewerkers parallel aan de doelstellingen van uw bedrijf. Het resultaat is dat u beschikt over praktische handvatten die u periodiek inzet om samen met uw medewerkers hun ontwikkeling te evalueren. Een continue borging van uw personeelsbeleid geeft u meer grip op uw organisatie en ruimte om vooruit te kijken.Quickscan PersoneelsbeleidOnze ervaren P&O-adviseurs adviseren u over hoe uw ondernemingsdoelstellingen vertaald worden naar personeelsadministratie en -beleid. Dit doen wij aan de hand van een Quickscan Personeelsbeleid. U krijgt inzicht in verbeterpunten ten aanzien van uw personeelsbeleid, personeelsontwikkeling, arbeidsvoorwaarden, arbozaken en personeelsadministratie. Dit beleid zal u bovendien een goede basis bieden voor het voeren van plannings-, voortgangs- en eindejaarsgesprekken met uw personeel.TalentmanagementKwalitatief goede medewerkers dragen direct bij aan het succes van uw organisatie. Door het optimaal benutten van de kwaliteiten van uw medewerkers en hun talenten steeds verder te ontwikkelen, zorgen zij samen met u voor een succesvol bedrijf. ABAB Salaris- en Personeelsdiensten kan u hierin ondersteunen. Op een snelle en toegankelijke manier brengen wij aan de hand van een online talententest op een efficiënte wijze de kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van uw medewerkers in beeld. Hierdoor beschikt u over waardevolle informatie voor bijvoorbeeld het voeren van selectie- en loopbaangesprekken en het coachen van uw medewerkers. Uw medewerkers kunnen deze online talententest ook als instrument inzetten om inzicht te krijgen in hun persoonlijke ontwikkeling. De inzet van een online talententest draagt bij aan een verdere professionalisering van uw organisatie.Juridisch adviesOnze ervaren P&O-adviseurs werken samen met de arbeidsjuristen van ABAB Accountants en Adviseurs. Wij helpen u bij het opstellen van arbeidsvoorwaarden, contracten en overige personeelsreglementen. Ook ondersteunen en begeleiden wij u zo soepel mogelijk bij arbeidsconflicten en ontslagprocedures. We zijn op de hoogte van cao-informatie en de impact van wetswijzigingen op uw organisatie.Uitgebreide ondersteuning ABAB Salaris- en Personeelsdiensten heeft de meest uiteenlopende specialismen in huis om uw personeelsbeleid vorm te geven. Hierbij kunt u denken aan: begeleiding bij de invoering van het nieuwe werken, advisering over de omgang met diverse generaties in een bedrijf, het in beeld brengen van uw P&O ken- en stuurgetallen, het opstellen van een strategische personeelsplanning, het inrichten van de administratieve processen en/of automatisering en de uitvoering van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. U kunt bij ons niet alleen terecht voor een gedegen advies, maar wij bieden u ook praktische oplossingen waar uw organisatie direct van profiteert:

Opstellen van arbeidsvoorwaardenreglementen, zoals een personeelshandboek of thuiswerkregeling. Advies over Arbo, contract arbodienst of het begeleiden van zieke medewerkers. Het coachen van ondernemers (onder andere bij gespreksvoering met personeel of bij bedrijfsbeëindiging). Loopbaanbegeleiding van medewerkers. Begeleiding bij werving en selectie, van het opstellen van vacatureteksten tot aan het begeleiden en/of voeren van een arbeidsvoorwaardengesprek. Opzetten van een stagebeleid, zodat u ook in de toekomst kwalitatief goed personeel heeft. Uitstroom van personeel begeleiden. Invoeren van een beoordelingssystematiek. Het opstellen van een opleidingsplan en -budget. Begeleiding bij een divers (multicultureel) personeelsbestand. Advisering over integriteit, waarden en normen in uw organisatiecultuur. Workshops voor goede gespreksvaardigheden (bijvoorbeeld slechtnieuws- of sollicitatiegesprekken).

ABAB Salaris- en Personeelsdiensten heeft alle facetten in huis om u de gewenste ondersteuning te bieden. U kunt bij ABAB Salaris- en Personeelsdiensten niet alleen voor ondersteuning op personeelsbeleid terecht. Wij kunnen uw organisatie ook ondersteunen bij uw salarisverwerking en fiscale advisering op het gebied van personeel. Wij kijken continu wat belangrijk is voor uw organisatie en komen proactief met adviezen. We gaan voor net dat beetje meer en overtreffen uw verwachtingen. Wij zorgen samen met u voor een optimaal personeelsbeleid, zodat u zich kunt richten op uw medewerkers, organisatie en klanten. Kortom, op strategische, tactische en operationele vragen kunnen wij het gewenste advies en praktische invullingen geven.