Nieuws Actueel

Personeelskosten nekken kledingzaak

Rik Nizet 18 mei 2015

Kledingzaak 335

Kledingwinkels bevinden zich in financieel opzicht in zwaar weer. Ze zagen het bedrijfsresultaat in de periode 2010 tot en met 2013 fors onderuitgaan. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die maandag bekend werden gemaakt.

Het bedrijfsresultaat zakte van ruim 500 miljoen euro in 2010 naar nog geen 150 miljoen euro in 2013. Dat komt neer op een afname van ruim 70 procent. Het bedrijfsresultaat van de detailhandel als geheel zakte in dezelfde periode met 16 procent. Volgens het CBS wordt de daling veroorzaakt doordat de afname van de kosten geen gelijke tred hield met de sterke daling van de omzet.

PersoneelskostenZo zakte de omzet in de betreffende periode met 700 miljoen euro terwijl de kosten met 300 miljoen euro omlaag gingen. Het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet daalde hierdoor van 5,5 procent in 2010 tot 1,6 procent in 2013. Dat de kosten niet genoeg daalden om het bedrijfsresultaat op peil te houden, ligt volgens het CBS vooral aan de personeels- en de huisvestingskosten.

Deze kosten, die gezamenlijk 30 procent uitmaken van de totale kosten, bleven in de periode 2010-2013 toenemen. De huisvestingskosten stegen met bijna 7 procent en de personeelskosten met ruim 1,5 procent. Het CBS noemt de toegenomen personeelskosten opvallend, omdat het aantal arbeidsplaatsen juist afnam. Ze wijzen als hoofdoorzaak dan ook aan dat er meer aan sociale premies moet worden betaald.

In 2014 en het eerste kwartaal van 2015 daalde de omzet verder, vooral als gevolg van prijsdalingen, aldus het statistiekbureau.