Nieuws Actueel

Persverklaring Philip Morris

Rik Nizet 4 april 2014

Philip Morris wil de sigarettenfabriek in Bergen op Zoom uiterlijk op 1 oktober van dit jaar sluiten. Circa 1230 komen hierdoor op straat te staan. De persverklaring van Philip Morris.Lees ook:Bloedbad bij Philip Morris'Ik werk al 32 jaar bij Philip Morris'Overzicht: Alle massa-ontslagenTips: De grootste ontslagblunders

De Board of Directors van Philip Morris Holland B.V. (PMH) is vandaag gestart met overleg met vertegenwoordigers van het personeel over een voorstel om de productie van sigaretten in Bergen op Zoom te beëindigen. Afhankelijk van de uitkomst van dat proces, en hangende goedkeuring van de Raad van Commissarissen van PMH, zou het voorstel ongeveer 1230 van de huidige 1371 werknemers bij PMH kunnen raken.

Diepgaande evaluatie"We zijn tot de zeer moeilijke aankondiging van vandaag gekomen na een diepgaande evaluatie van alle mogelijke opties. We maken al heel lang deel uit van de gemeenschap van Bergen op Zoom en we zijn ons bewust van de impact die ons voorgenomen besluit zou hebben op onze werknemers en hun omgeving, en op de Bergse gemeenschap. Wij richten ons nu en de komende tijd op het ondersteunen van onze mensen in deze moeilijke fase. We starten onmiddellijk de dialoog met onze werknemers en hun vertegenwoordigers over een sociaal plan voor degenen die mogelijk door dit besluit geraakt worden. We zijn vastbesloten dit proces constructief en in een sfeer van samenwerking te laten plaatsvinden", aldus Petr Karla, General Manager van de fabriek in Bergen op Zoom.

IndustrievolumeDe afgelopen vier jaar is het totale industrievolume waarover belasting wordt afgedragen scherp gedaald als gevolg van hardnekkige macro-economische zwakte, het door consumenten overstappen op goedkopere producten zoals shag, maatschappelijke trends en het meer en meer vóórkomen van illegale handel. In deze context heeft Philip Morris International (PMI) met een daling van het sigarettenverkoopvolume van ongeveer 20% te maken gekregen. Ook de uitvoer vanuit Europese fabrieken van PMI nam tijdens die periode af. Zelfs als de mate van daling van de legale industrievolumes qua sigaretten in de EU terug op het historische niveau zou komen is herstel van het volume erg onwaarschijnlijk.

Ernstige daling"De ernstige daling in de EU-markt voor sigaretten waarover belasting wordt afgedragen heeft geleid tot de pijnlijke aankondiging die we vandaag in Bergen op Zoom hebben gedaan. Hoewel de daling voor een deel zijn oorzaak vindt in maatschappelijke en economische factoren heeft PMI consequent zijn zorgen geuit over de negatieve invloed van al te rigoreus fiscaal en regelgevend beleid, dat immers een vruchtbare bodem creëert voor criminele organisaties die zich met illegale sigarettenhandel bezighouden. Helaas doen nieuwe regels voor de industrie, zoals de ondanks aangenomen Europese Tabaksproductenrichtlijn niets om dit groeiende probleem aan te pakken", aldus Drago Azinovic, President European Union van PMI. "We willen onze waardering uitspreken voor onze werknemers in Bergen op Zoom, wier trouwe en langdurige inzet voor ons bedrijf ons respect en onze steun verdienen in deze moeilijke omstandigheden."

Bergen op ZoomHet voorstel behelst dat PMH de productie van sigaretten in Bergen op Zoom zou stoppen, terwijl de Expanded Tobacco Plants en het Flavor Processing Center zouden blijven produceren. Over het voorstel dient nu te worden overlegd met de Ondernemingsraad van PMH; ook moet de Raad van Commissarissen van PMH ermee instemmen. Ook overleg met de Europese Ondernemingsraad is vereist. PMH zal verder met de vakbonden overleggen over de ontwikkeling van een sociaal plan om steun te bieden aan alle werknemers die mogelijk worden geraakt. Dit proces gaat onmiddellijk van start. Afhankelijk van de uitkomst van het overleg en het voldoen aan bepaalde andere voorwaarden, verwacht PMH het voorgenomen besluit uiterlijk 1 oktober 2014 uit te voeren.