Nieuws Actueel

'Peuters zijn de dupe als toeslag vervalt'

Van onze redactie 19 augustus 2015

Image 5165926

Nog altijd bijna honderdduizend kinderen gaan minimaal twee ochtenden per week naar de peuterspeelzaal. Ze leren er met andere kinderen spelen, doen knutselwerkjes en worden voorbereid op hun basisschooltijd. Voor tienduizenden peuters dreigt daar een einde aan te komen.Gemeenten zijn nu nog verantwoordelijk voor subsidiëring van deze peutergroepen. Minister Asscher (Sociale Zaken) wil dat alle opvangvormen vanaf 2018 onder de Wet Kinderopvang vallen. Dat betekent dat de peuterspeelzalen aan dezelfde regels als kinderdagverblijven moeten voldoen én dat ouders, die beide werken, voortaan kinderopvangtoeslag voor een plek kunnen aanvragen. Bij die financiële verandering wringt de schoen. Als één van beide ouders níet werkt, komt een gezin niet in aanmerking voor toeslag. Die ouders moeten de kosten van de peuterplek uit eigen zak gaan betalen. ,,Niet alle ouders kunnen het opbrengen om 40 euro per week op te hoesten,'' stelt Gjalt Jellesma, voorzitter van Boink, belangenvereniging voor ouders.Nu al verschilt het per gemeente hoeveel de ouders voor een peuterspeelzaalplek moeten betalen. De ene gemeente vraagt een bijdrage van enkele euro's per maand, de andere legt de volledige rekening bij de ouders. Met alle bezuinigingen van gemeenten verdwijnen nu al steeds meer plekken. De vrees bestaat dat de gemeenten straks eerder geneigd zijn de subsidie te stoppen. De minister kondigde aan een bedrag van 35 miljoen euro uit het Gemeentefonds te halen om de kinderopvangtoeslagen voor peuters te kunnen betalen. Dat geld komt nu nog bij alle ouders van peuterspeelzalen terecht, ongeacht of ze werken. Straks gaat het bedrag alleen nog naar de peuters van werkende ouders.

GratisHet kabinet ziet de kinderopvangtoeslag als middel om ouders aan het werk te krijgen. Daar zijn peuterspeelzalen niet primair voor bedoeld, vindt brancheorganisatie MOgroep. ,,Het draait er om de ontwikkeling van kinderen. Ieder kind moet de kans krijgen een goede voorbereiding op de basisschool te krijgen,'' stelt Ernst Radius. De MOgroep vindt dat het roer helemaal om moet en de peuterspeelzaal gratis moet worden.Het ministerie stelt dat de veranderende regels alleen zorgen voor een gelijke kwaliteit van peuterspeelzalen en kinderopvanglocaties. ,,De gemeenten zijn verantwoordelijk voor ouders die niet voor de kinderopvangtoeslag in aanmerking komen,'' zegt woordvoerder Suzanne van Gils. ,,Goede opvang is belangrijk voor alle peuters. Gemeenten moeten hun verantwoordelijkheid nemen.''De minister betoogt dat gemeenten geld overhouden als ze de peuterspeelzalen niet meer helemaal hoeven te subsidiëren. Een deel van het bedrag komt immers via de kinderopvangtoeslag van ouders.