Nieuws Actueel

Pgb-debat: Van Rijn kijkt naar vergoeding pgb-chaos

Van onze redactie 14 september 2015

Image 5239470

Het kabinet maakte vrijdag bekend dat het tussen de 15 en 20 miljoen euro uittrekt voor compensatie. Pgb-houders en hun zorgverleners zouden daardoor een eenmalige vergoeding kunnen krijgen als ze minimaal 66 euro schade hebben gelopen door het pgb-debacle. De bewindsman kijkt nu nog eens naar de hoogte van de uit te keren bedragen en onderzoekt of de drempel van 66 euro omlaag kan.Voor mensen die veel meer schade hebben geleden komt nog dit jaar een maatwerkoplossing, zei Van Rijn maandag in overleg met de Tweede Kamer. Onder meer SP, CDA , ChristenUnie en GroenLinks drongen er bij Van Rijn op aan nog eens naar de regeling te kijken.Sinds de Sociale Verzekeringsbank (SVB) begin dit jaar verantwoordelijk werd voor de uitbetaling van pgb's, zijn er enorme problemen. Zorgverleners krijgen geregeld te laat of helemaal niet uitbetaald. De problemen zijn nog steeds niet helemaal opgelost. Van Rijn onderzoekt hoe het betalingssysteem kan worden verbeterd.

JaarwisselingDe overgang naar volgend jaar gaat zonder problemen verlopen, verzekert Van Rijn de commissie. ,,We houden maandelijks de vinger aan de pols om te zorgen dat alles goed loopt richting 2016. Niemand wil een herhaling van afgelopen jaarwisseling'', aldus de bewindsman.,,De administratieve last voor budgethouders moet verminderen'', aldus de staatssecretaris. Volgens hem moet vooraf duidelijk zijn wat het inhoudt om een pgb-budget te beheren. ,,Je ziet vaak dat mensen er pas later achter komen welke administratieve lasten het met zich meebrengt.''Fraudebestrijding is een aandachtpunt. Het opstellen van een zwarte lijst van frauderende zorgbureaus is voor de overheid echter niet zo makkelijk, zegt de staatsecretaris. ,, Ik ben aan het kijken of we informatie op een zodanige manier kunnen uitwisselen om fraude aan te tonen. Als er ergens in de keten fraude wordt gepleegd moet dat gemeld worden om herhaling te voorkomen.''

VertrouwenVoorafgaand zette de VVD het debat op scherp. Volgens een VVD'er is het al lange tijd chaos rondom de persoonsgebonden budgetten. ,,Van Rijn doet zijn best, maar we zitten al 9 maanden met een drama rond de uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten," zegt een VVD'er. ,,We krijgen nu te horen dat verbeter- en herstelplannen nog tot diep in 2016 duren. Deadlines voor gemeenten verschuiven telkens. Het is bijna niet meer uit te leggen."Het vertrouwen in de bewindsman raakt op: ,,Er is geen foutmarge meer. We gaan ons harder opstellen. De PvdA zal hem volmondig moeten steunen, wij zijn daar klaar mee."KlantvriendelijkVolgens Van Rijn moet het komend jaar beter gaan met de pgb's en de verwerking ervan. Momenteel werkt de PvdA'er aan simpeler, klantvriendelijker it-systemen en betere informatievoorziening volgend jaar. Dan zal de verwerking van pgb's niet meer vastlopen, hoopt hij.Tot die tijd zal de kritiek blijven, onder meer op zijn communicatie. Zo stuurde Van Rijn vrijdagmiddag, vlak voor het weekend, nog een karrevracht rapporten naar het parlement. Daaruit bleek dat de beloofde schadevergoeding van 200 euro per budgethouder niet gul is, omdat ruim de helft (56 procent) meer dan 250 euro schade heeft.Ook kreeg Van Rijn het advies de SVB een 'opleverplanning van de ict-voorzieningen voor de Aanpak jaarovergang' te laten maken. Critici reageren daar geschokt op: die planning blijkt er begin september dus nog helemaal niet te liggen.

Verslaggever Edwin van der Aa volgde het debat vanuit de Thorbeckezaal: