Nieuws Actueel

Piet-tegenstanders naar Marktplein Gouda

Van onze redactie 15 november 2014

De gemeente Gouda heeft eerder andere plekken aangewezen waar tijdens de landelijke intocht gedemonstreerd mag worden. Het gaat om het Schouwburgplein en het Huis van de Stad, locaties die buiten de zogenoemde centrumring liggen. Maar Kick Out Zwarte Piet vindt dat het ,,iedere burger vrij staat om onze traditie bij te wonen''. De zegsman liet weten dat hij het zich ,,niet kan voorstellen dat wij in onze rechten worden beperkt''. ,,Wij willen ook de kaas- en stroopwafel piet bewonderen.''

Hoeveel mensen Kick Out Zwarte Piet precies in Gouda verwacht, kon hij niet zeggen. De groepering wil ,,in de geest van Martin Luther King en Nelson Mandela kenbaar maken dat de racistische karikatuur Zwarte Piet niet thuishoort in een beschaafd land''.

Een woordvoerder van de politie gaf aan ,,gepaste maatregelen'' te zullen nemen als groeperingen die willen demonstreren zich niet houden aan de locaties die daarvoor zijn aangewezen. De politie is in gesprek met alle groepen, zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet, die hebben aangegeven te demonstreren, aldus de zegsman. ,,Dit is een kinderfeest en wij gaan er van uit dat de dag ook zo verloopt.''