Nieuws Actueel

Piketty: laat rijke Nederlanders meer belasting betalen

Van onze redactie 5 november 2014

De huidige vermogensbelasting, waarbij vermogen boven een bepaalde grens met 1,2% wordt belast, is volgens hem niet genoeg om de groeiende ongelijkheid een halt toe te roepen.

Progressief "Nee, Nederland is niet Piketty-proof", zei hij in antwoord op een vraag van VVD-kamerlid Nepperus. "Als de regering echt iets aan de groeiende ongelijkheid wil doen, moet de vermogensbelasting progressief zijn."

Het is daarbij niet noodzakelijk dat de totale belastingdruk stijgt, aldus Piketty. Als voorbeeld haalde hij een verdeling aan waarbij mensen die minder dan een miljoen euro aan vermogen bezitten 0% belasting betalen, mensen met een vermogen tussen de 1 en 2 miljoen 1%, enzovoort. Volgens hem kan de totale opbrengst op die manier net zo groot zijn.

Verplaatsen Carola Schouten (ChristenUnie) vroeg zich af of rijken hun vermogen dan niet verplaatsen naar andere landen. Piketty stelde dat de aanpak zoveel mogelijk gecoördineerd moet worden met andere landen. "Het is moeilijk, maar niet onmogelijk."

PositiefPiketty is positief over de positie van de eurozone ten opzichte van de rest van de wereld. Volgens hem is het zo dat de schulden die de eurozone heeft aan de rest van de wereld, kleiner zijn dan andersom. De eurozone is dus niet 'eigendom' van de rest van de wereld.

De Fransman pleitte ook voor meer investeringen in onderwijs. Hij noemde het triest dat de eurolanden meer geld kwijt zijn aan de rente over hun staatsschuld dan ze uitgeven aan onderwijs. In Italië bijvoorbeeld gaat zes keer zoveel geld naar de aflossing van de staatsschuld dan naar de universiteiten.

Welvaartskloof Het oplossen van de staatsschulden kán via een begrotingsoverschot en verder aflossen. In het verleden werkte dat, zei Piketty, maar het duurde alleen wel een hele eeuw. Geen goed idee dus, volgens de Fransman.

Op vragen van de VVD antwoordde Piketty dat als de pensioenen worden meegeteld de welvaartskloof in Nederland waarschijnlijk iets minder klein is dan nu, maar veel zal het niet zijn. De mensen met lagere inkomens worden vaak minder oud en gebruiken dus minder van hun opgebouwde pensioen.

Hij bepleitte dat Europa winstbelastingen voor bedrijven harmoniseert. Nauwere samenwerking is nodig omdat we nu in de rare situatie zitten dat veel mkb-bedrijven meer belasting betalen dan de grote multinationals.