Nieuws Actueel

Piketty: 'We zijn rijk, waar regeringen arm zijn'

Lotte Grimberg 5 november 2014

De Franse topeconoom Thomas Piketty is positief over de positie van de eurozone ten opzichte van de rest van de wereld. Volgens hem is het zo dat de schulden die de eurozone heeft aan de rest van de wereld, kleiner zijn dan andersom. De eurozone is dus niet 'eigendom' van de rest van de wereld.

WelvaartPiketty zei dat woensdag in een hoorzitting in de Tweede Kamer. Hij zei ook dat de welvaart van mensen in de eurozone in brede zin is gegroeid. "In andere woorden: We zijn rijk, waar onze regeringen arm zijn. Maar dat is beter dan dat we allemaal arm zouden zijn.''

OnheilspellendHij vertelde dat sommigen zijn boek Kapitaal in de 21e eeuw zien als onheilspellend omdat hij beschrijft hoe de vermogenskloof tussen rijk en arm steeds groter is geworden. Maar volgens Piketty is het niet nodig bij de pakken neer te zitten. Europa heeft een grote welvaartsgroei meegemaakt.

GezondPiketty pleitte voor een hogere belasting op het nettovermogen van mensen. Dan kunnen de lasten op arbeid omlaag en daar hebben de meeste mensen iets aan. "Dat gaat veel verder dan 'links' of 'rechts', het is een kwestie van gezond verstand.''

TriestDe Fransman pleitte ook voor meer investeringen in onderwijs. Hij noemde het triest dat de eurolanden meer geld kwijt zijn aan de rente over hun staatsschuld dan ze uitgeven aan onderwijs. In Italië bijvoorbeeld gaat zes keer zoveel geld naar de aflossing van de staatsschuld dan naar de universiteiten.

Het oplossen van de staatsschulden kán via een begrotingsoverschot en verder aflossen. In het verleden werkte dat, zei Piketty, maar het duurde alleen wel een hele eeuw. Geen goed idee dus, volgens de Fransman.

WelvaartskloofOp vragen van de VVD antwoordde Piketty dat als de pensioenen worden meegeteld de welvaartskloof in Nederland waarschijnlijk iets minder klein is dan nu, maar veel zal het niet zijn. De mensen met lagere inkomens worden vaak minder oud en gebruiken dus minder van hun opgebouwde pensioen.

Hij bepleitte dat Europa winstbelastingen voor bedrijven harmoniseert. Nauwere samenwerking is nodig omdat we nu in de rare situatie zitten dat veel mkb-bedrijven meer belasting betalen dan de grote multinationals.