Nieuws Actueel

Plan eens een uurtje lummeltijd

Plannen helpt om grip te krijgen op de chaos van het bestaan. Soms dreigt het gevaar van overplannen: stress doordat je probeert stress te voorkomen.

Jasper Bakker 25 november 2015

Lummelenvervelenagendatodolijstje1065

Je hebt personen die nogal onvoorbereid door het leven gaan. Ze beginnen flierefluitend aan zaken en projecten, tot ze hun neus stoten doordat ze niet goed hebben gepland. Anderen gaan planmatig te werk, maar ook zij kunnen zichzelf tegenkomen. Niet alles valt immers te plannen, schrijft de Volkskrant.

Het overplannen van de dagelijkse en wekelijkse activiteiten kan zich tegen je keren. En ook dat geeft stress en kan je laten denken dat je maar beter niets had gepland.

De rol van spontaniteitPlanningsstress treedt vaak op als mensen geen goed begrip hebben van de rol die spontaniteit speelt bij planning, weet timecoach en auteur Elizabeth Grace Saunders. Zij schrijft over de schijnbare tegenstelling van planning en spontaniteit in de gerenommeerde Harvard Business Review. Verandering moet je volgens haar omarmen als onderdeel van het planningsproces. Als je dat niet doet - of niet goed doet - dreig je klem te raken in je eigen plannen.

Je bezorgt daarbij niet alleen jezelf stress, maar ook anderen. Wanneer bijvoorbeeld een vergadering later begint dan wel uitloopt, krijg je keuzestress. Gooi je de zorgvuldig gemaakte plannen om - wat een domino-effect heeft en weer stress geeft? Of zet je een punt achter datgene wat niet exact in je planning past en bezorg je anderen stress? Dit dilemma vormt al jaren de voedingsbodem voor stress bij de overplanner.

Laat dus ruimte over spontaniteit, adviseert ook coach en loopbaanadviseur Sandra Meijer. 'Dan krijg je geen overvolle agenda en eindeloze to-do-lijstjes.

Voor iedereen is het goed om ook lummeltijd te hebben. Daarin rust je uit en komen soms de beste ideeën in je op. Daarnaast geniet je meer van wat je aan het doen bent, mits je het met aandacht doet en niet in je hoofd alweer drie afspraken verder bent.'

Overplannen is vooralsnog geen wijdverbreid fenomeen, maar het komt wel voor. Het gevaar is dat mensen het overzicht op hun werk (en in hun leven) kwijtraken, zegt Meijer. 'Met name als ze tegen een burn-out aan zitten. Dan worden de to-do-lijstjes - hoe overzichtelijk en haalbaar ook - onoverkomelijke obstakels.'

De overplanner kan zich dan verliezen in één ding of detail. 'De oplossing is in gesprek te gaan over de grote druk. Daar zit vaak het streven naar perfectionisme achter, de wens niemand teleur te stellen.

Meijer haalt de MBTI-voorkeur aan, de Myer Briggs Type Indicator, als manier om dit inzichtelijk te maken. Daarmee zijn de persoonlijke voorkeuren te meten op vier dimensies. 'Bij de laatste van de vier bekijk je of personen een voorkeur hebben voor (vooruit) plannen, organiseren, overzichtelijkheid , structuur en het vasthouden aan een plan of dat ze een voorkeur hebben voor een flexibele planning, het liefst nog tot op het laatst dingen willen kunnen veranderen, graag het plan omgooien en vrijheid behouden.' De crux is het kennen van je eigen voorkeur en daarnaar te handelen, adviseert Meijer.