Nieuws Actueel

Plan FBK Stadion wordt versoberd door financiële situatie FC Twente

Van onze redactie 6 maart 2015

Fbk stadion Hengelo MB

Wethouder Erik Lievers rekent er nu op dat ook de volledige overname van het hoofdgebouw van het FBK Stadion voor FC Twente niet haalbaar is. Directeur Gerald van den Belt gaf in de persconferentie over de financiële situatie aan dat de komende weken wordt gekeken naar de consequenties van de bezuinigingsoperatie van de club voor de plannen in Hengelo.

Gedeeld eigendom Het hoofdgebouw van het FBK Stadion is gedeeld eigendom van FC Twente (70 procent), de gemeente Hengelo (23 procent) en atletiekvereniging MPM (7 procent). FC Twente wilde het gehele gebouw in gebruik nemen. In dat geval moet MPM verhuizen naar een nieuw te bouwen accommodatie op het voorterrein van het FBK Stadion. De kosten van drie ton moet FC Twente betalen.Geen reël senario „Gezien de huidige financiële situatie denk ik niet dat het voor de club nog een reëel scenario is om het volledige gebouw over te nemen, de geplande aanpassingen door te voeren en een nieuwe accommodatie voor MPM te bekostigen”, aldus Lievers, die twee weken geleden voor de laatste keer met vertegenwoordigers van FC Twente aan tafel zat.Alternatief scenario Over drie weken staat een vervolgoverleg gepland. Dan wil hij duidelijkheid. Zekerheidshalve heeft hij zijn ambtenaren alvast opdracht gegeven een alternatief scenario uit te werken, waarbij ervan uit wordt gegaan dat MPM in het hoofdgebouw van FBK blijft. „Dat moet dan wel worden gerenoveerd en aangepast”, aldus Lievers.

Sport- en leercentrum In samenwerking met FC Twente wil de gemeente er tevens een sport- en leercentrum realiseren. „Daar kunnen jongeren school en sport combineren. Daarvoor worden multifunctionele ruimten ingericht die onder andere als leslokaal gebruikt kunnen worden”, aldus Lievers. Hiervoor is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een bedrag van 600.000 euro in het vooruitzicht gesteld. Om die subsidie niet in gevaar te laten komen, moeten er snel knopen worden doorgehakt, stelt Lievers.

Parkeerruimte Datzelfde geldt voor de provinciale subsidie van twee miljoen euro voor een ingrijpende aanpak van de directe omgeving van het FBK Stadion. Daarbij gaat het onder andere om verkeersmaatregelen en verbetering van de parkeerruimte op het voorterrein, licht Lievers toe. Ook aan die subsidie is een tijdslimiet gekoppeld. Een reden te meer voor de Hengelose wethouder bij FC Twente aan te dringen snel duidelijkheid te geven over de plannen die de club heeft op het oefencomplex in Hengelo.